Komunitní energetika - cesta k energetické soběstačnosti

Komunitní energetika - cesta k energetické soběstačnosti

Co to jsou energetické komunity? Je to poměrně jednoduché.

Nové mateřinky v Opavě

Nové mateřinky v Opavě

Opavské mateřské školy se v současné době nacházejí na hranici svých maximálních kapacit.

Bydlení především

Bydlení především

Jednou z našich hlavních priorit je pomoc se zajištěním bydlení pro občany našeho města, proto se dlouhodobě a koncepčně zabýváme bydlením v městských bytech.