Opava – bezpečné místo pro život

Opava – bezpečné místo pro život

Bezpečnost je téma, které se dotýká každého občana a také společnosti a města jako celku. Žít v bezpečném městě je důležitou podmínkou kvalitního občanského života. Jednou ze základních povinností města je zajištění ochrany životů a bezpečí občanů v návaznosti na mimořádné události, které nás potkávají a se kterými budeme konfrontováni i v budoucnu. I Opava se samozřejmě čas od času potýká s problémy, které se bezpečnosti bezprostředně týkají, např. přívalové deště, přirozené povodně, epidemie koronaviru COVID-19, možnost narušení dodávek energií, extrémně vysoké teploty, úniky nebezpečných látek apod. 

Také probíhající klimatické změny s bezpečností úzce souvisí. Lidská společnost, technologie a přírodní prostředí se neustále vyvíjí, a proto je potřeba, aby také naše město otázky bezpečnosti řešilo aktivně, koncepčně a dlouhodobě. To obnáší úzkou spolupráci státu, samosprávných celků, města Opavy a obcí v jeho regionu.

Proto jsou pro nás důležité tyto body:

  • Úzký kontakt města se složkami integrovaného záchranného systému (HZS, PČR, ZZS), spolupráce při jejich financování a vybavenosti.
  • Podpora a rozvoj dobrovolných hasičů města Opavy.
  • Koncepční organizace městské policie s ohledem na aktuální bezpečnostní otázky.
  • Podpora dalšího rozvoje a provoz evakuačního centra v areálu města na Krnovské ulici, které se v posledních letech ukázalo být nezbytné.
  • Prevence a informovanost při mimořádných událostech, vzdělávání občanů a organizací města v otázkách bezpečnosti. Chceme hledat cesty, jak témata bezpečnosti a prevence přinést a komunikovat s občany.
  • Prevence kriminality.