KANDIDÁTI

Image

MUDr. Dalibor Hudec, MBA / lídr kandidátky

45 let / primář dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě
 
 • bez politické příslušnosti

Předchozí volební období:
 • 2014 - 2018 - člen komise pro komunitní plán a sociální věci
 • od roku 2018 zastupitel, předseda komise pro komunitní plán a sociální věci
 • 2018 - 2020 - jednatel Technických služeb Opava
 • od  roku 2020 člen rady města, člen komise pro občanské obřady
Proč kandiduji: „Od roku 2018 jsem členem opavského zastupitelstva a od roku 2020 členem rady města. Po celé  předchozí volební období se tak snažím aktivně prosazovat zájmy občanů a náš volební program. V této práci chci i nadále pokračovat, protože jen tak budu mít možnost veřejné dění dále ovlivnit a podílet se na dokončení nesplněných úkolů. V profesním životě se věnuji léčbě dětí. Blízká je mi tak oblast sociální, kterou již dnes aktivně ovlivňuji také z pozice předsedy komise pro komunitní plán a sociální věci a v tom bych chtěl  i nadále pokračovat. Dalšími mými prioritami je pak životní prostředí, školství a kultura. Chci zdravé a čisté město, kde se nám bude dobře žít."
2 / Mgr. Karin Pěluchová

2 / Mgr. Karin Pěluchová

38 let / konzultantka kvality farmaceutické výroby

 • členka Strany zelených

Proč kandiduji:
„Jsem maminkou dvou malých dětí, miluji sport a přírodu a do opavského zastupitelstva bych ráda přinesla novou svěží energii. V souladu s našim volebním program bych se chtěla aktivně podílet na dalším rozvoji našeho krásného města, které bude atraktivní adresou jak pro rodiny s dětmi, tak pro mladé lidi. Mojí vizí je čistá, zelená a bezpečná Opava využívající obnovitelné zdroje energie. Umím naslouchat lidem, těší mě, když se můžu podílet na plnění jejich snů nebo jim pomáhat v řešení jejich problémů. Věřím, že mé nadšení pro věc a pozitivní energie mohou přispět k naplnění našich společných cílů."
3 / MgA. Daniel Volný

3 / MgA. Daniel Volný

38 let / činoherní herec, učitel na ZUŠ

 • bez politické příslušnosti

Předchozí volební období:
 • od 2018 zastupitel
 • od 2018 dosud člen kulturní komise rady města a  člen komise pro občanské obřady
Proč kandiduji:

„V Opavě jsem se narodil a s výjimkou studia na vysoké škole zde žiji a pracuji celý svůj dosavadní život. Jsem otcem dvou malých Opavanů, proto mi také záleží na tom, aby naše děti vyrůstaly a žily v krásném městě plném zeleně, aby měly na výběr, kde se kvalitně vzdělávat, kde si hrát a kde se bavit. Uskupení Zelená pro Opavu podporuji již delší dobu a od roku 2018 bojuji za jeho program i v opavském zastupitelstvu. Mám za to, že jeho programové body, například adaptace na klimatické změny nebo energetické úspory a vlastní výroba energie, jsou v dnešním světě nutností. Jako herci a učiteli na ZUŠ jsou mi nejbližší témata kultury a školství.“

4 / Simona Streitová

4 / Simona Streitová

54 let / zdravotní sestra

 • členka Strany zelených
Předchozí volební období:
 • 2010-2014 - zastupitelka
 • 2010-2018 - předsedkyně a členka kulturní komise rady města
 • 2018 až dosud členka komise pro komunitní plán a sociální věci
Proč kandiduji:

„Jdu si svou cestou...vede z Kylešovic do nemocnice, kde se jako sestra starám o vaše blízké, do loutkového divadla, kde už třicet let hraju pro vaše děti, do bazénu, parků, kaváren, kolem řeky, kde relaxuju, nejvíc ale po okolní přírodě... Není to klišé, je to nutnost pro zdravé přežití. Klišé není ani obava o zdravé přežití prostoru, který obýváme, a proto cesta, po které jdu, je odjakživa zelená."

5 / Ing. Martin Fajka

5 / Ing. Martin Fajka

44 let / profesionální hasič, HZS Moravskoslezského kraje 

 • bez politické příslušnosti
Předchozí volební období:
 • 2018–2022 člen sportovní komise
Proč kandiduji:
„Ve veřejném sektoru a státní správě pracuji 20 let. V mé profesi se zabývám převážně tématy bezpečnosti, krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Jsem členem krizového štábu města, vyučuji na Slezské univerzitě v Opavě. Má profese je úzce navázána na spolupráci s městem. Rád bych těchto dlouholetých zkušeností využil a pomohl naše město pro jeho obyvatele rozvíjet. Mým velkým koníčkem je sport, proto jsem také členem sportovní komise rady města Opavy. Rád budu podporovat a prosazovat nápady a realizace, které jsou pro naše město potřebné, rozumné a ekonomicky udržitelné."
6 / Mgr. et Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková

6 / Mgr. et Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková

42 let / učitelka na základní škole, překladatelka

 • bez politické příslušnosti
Předchozí volební období:
 • 2018–2022 členka kontrolního výboru města

Proč kandiduji:
„Politika a věci veřejné mě vždycky zajímaly, proto se odjakživa aktivně zapojuji do dění kolem. Chtěla bych svou kandidaturou podpořit tým lidí, kterému jde v prvé řadě o město a kvalitu života v něm, ne o vlastní ego či vlastní byznys. Mým přáním je, aby v Opavě zůstávali mladí lidé. Aby se vraceli ti, kteří studují v jiném, větším městě. Chtěla bych Opavu moderní, živou a kulturně bohatou. Nejsem příznivcem rozhazovačného hospodaření, ani populistických megaplánů. Pracuji s dětmi a jsem také maminkou malé holčičky, proto mě zajímá především školství a sociální politika města."
7 / Mgr. Jan Krekáň

7 / Mgr. Jan Krekáň

34 let / učitel na základní škole

 • člen Strany zelených
Proč kandiduji:
„Rád bych přispěl svou snahou k naplnění potenciálu Opavy, ve které žiji přes třicet let. Bohatá kultura, historie a příroda jsou silnou stránkou Opavy, která by se mohla zařadit mezi moderní evropská města. Hlavními hodnotami jsou pro mě bezpečnost, dostupnost zázemí pro rodiny, kulturní vyžití, čistota a ekologická šetrnost. Jako učitel estetických a společenskovědních předmětů bych mohl přispět svými zkušenostmi a znalostmi právě k naplnění takovéto vize."
8 / Ing. Jana Rajnoch

8 / Ing. Jana Rajnoch

34 let / specialistka systému řízení kvality

 • členka Strany zelených
Předchozí volební období:
 • 2010-2014 členka finančního výboru
Proč kandiduji:

„Kandiduji, abych vyjádřila podporu udržitelnému hospodaření a rozvoji města, efektivnímu systému odpadového hospodářství a využití moderních technologií za účelem zvýšení energetické soběstačnosti města. Kandiduji jako členka týmu lidí, kteří jako já mají vizi krásné, zelené a živé Opavy, na kterou jsou její občané hrdí."
9 / Ing. Pavel Durčák

9 / Ing. Pavel Durčák

41 let / lektor výpočetní techniky

 • člen Strany zelených

Předchozí volební období:

 • 2014-2021 člen dopravní komise 
Proč kandiduji:
„Má-li Opava zůstat dobrým místem k životu, je potřeba zapracovat na její odolnosti vůči výzvám, které přinese doba klimatických změn. Například budováním komunitní energetiky, rozvojem veřejné dopravy, posilováním potravinové soběstačnosti, šetrným hospodařením s vodou a péčí o zeleň. Zelená pro Opavu o to bude usilovat, a proto ji podporuji svou kandidaturou. Podpořte ji prosím svým hlasem."
10 / Ing. Pavla Brady

10 / Ing. Pavla Brady

50 let / soudní znalkyně 

 • členka Strany zelených

Předchozí volební období:

 • 2006–2018 členka zastupitelstva
 • 2010–2014 první náměstkyně primátora
 • od 2014 členka finančního výboru
 • od roku 2021 členka majetkové komise
 • od roku 2021 jednatelka Technických služeb Opava
Proč kandiduji:
„V opavské komunální politice se angažuji od roku 2006. Za tu dobu jsem měla možnost velmi dobře poznat fungování zastupitelstva i magistrátu. Nabízím své zkušenosti i vize do budoucna. Záleží mi na dalším směřování Opavy a přála bych si, aby byla městem, jehož politickému vedení záleží na občanech a jejich potřebách každodenního života. "
11 / Bc. Michaela Krejčí

11 / Bc. Michaela Krejčí

37 let / porodní asistentka

 • bez politické příslušnosti
Předchozí volební období:
 • 2018-2020 členka Komise Zdravého města a místní Agendy 21
Proč kandiduji:

„Myslím si, že je důležité a zásadní zajímat se o své blízké okolí, o své rodiště a milované město, nebýt lhostejný k dění v něm, snažit se po všech stránkách o něj pečovat a zvelebovat ho. Je to náš prostor pro život, pro život našich dětí, tak bych ho chtěla mít co nejpříjemnější a v neposlední řadě i co nejzelenější."
12 / Radomír Dobruš

12 / Radomír Dobruš

43 let / finanční a účetní poradce

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„V Opavě jsem se narodil a je to domov můj, mé rodiny a mých přátel, a proto mám zájem o rozvoj města, o jeho bezpečnost, ekologičnost a prosperitu. Svou kandidaturou bych rád přispěl svými zkušenostmi a znalostmi z 25leté praxe v oboru mého podnikání."
13 / Mgr. Eva Dubinská Broschová, MBA

13 / Mgr. Eva Dubinská Broschová, MBA

42 let / export manažerka

 • členka Strany zelených
Proč kandiduji:

„Důvodů, proč kandiduji, je celá řada. Jsem mámou dvou dětí a není mi jedno, v jakém světě budou žít, až vyrostou. Navíc už bezmála čtyři roky pracuji pro opavskou firmu se silným ekologickým zaměřením, což mi ve spoustě ohledech otevřelo oči v otázkách na klimatických změn. Současná geopolitická situace vyzývá k zamyšlení se nad tím, jaké alternativní zdroje energie by městu mohly v budoucích letech zajistit energetickou soběstačnost. Nerada věci jen negativně hodnotím. Slovo ne pro mě neexistuje a problémy vnímám jako výzvy. Jsem přesvědčená, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám a že i politika, hlavně ta komunální, se může dělat slušně. Líbí se mi představa, že bych mohla aktivně přispět k tomu, aby se z Opavy stalo město budoucnosti. Energeticky soběstačné, dynamické a kulturně bohaté."

14 / Magdalena Schreiberová

14 / Magdalena Schreiberová

71 let / laborantka

 • členka Strany zelených

Předchozí volební období:

 • od 2018 členka urbanistické komise rady města
Proč kandiduji:
„Představuji si Opavu jako město utopené v zeleni, kde občané své stromy milují a kácejí je jen v krajním případě. Ulice lemují stromy, které nejsou vytlačovány zaparkovanými auty. V ulicích, natož v rybníčcích v Městských sadech, nejsou odpadky. Květiny jsou ve městě už teď a je to nádhera, která tu dříve byla jen ojediněle. Keře a výsadba jsou udržovány bez plevele a bodláků, nově vysazené drahé stromy vzápětí neusychají. Je to město unikátní chládkem v ulicích a dobrou architekturou. Jsou tu opraveny staré domy a nová výstavba se řídí podle architekta, který se stará o její kvalitu. Ve městě je stálá výstava umění Afriky a Joy Adamsonové. Lidé své město milují a jsou na ně pyšní, proto pomáhají a angažují se. Hned na město navazuje plynule zeleň v krajině, takže za přírodou není nutné jezdit autem jako doposud. Město si vyrábí elektřinu a teplo pomocí alternativních zdrojů a pomáhá občanům, kteří o to usilují."
15 / Kristina Šemberová

15 / Kristina Šemberová

41 let / vedoucí knihkupectví Kosmas

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„V Opavě jsem strávila prakticky celý svůj život. Je to město, které mám ráda a na kterém mi záleží. Ve volném čase se věnuji dobrovolnickým aktivitám, například pořádám Dobročinný knižní bazar nebo se angažuji ve spolku za záchranu kostela sv. Janů v Opavě, který pořádá kulturní, společenské a charitativní akce a který se snaží tuto unikátní opavskou památku zachránit a vrátit jí život. Podobných míst, které potřebují naši péči a záchranu, je v Opavě celá řada a ráda bych jim prostřednictvím angažmá v komunální politice pomohla."
16 / Pavel Měkýš

16 / Pavel Měkýš

41 let / technolog, programátor CNC strojů

 • člen Strany zelených

Předchozí volební období:

 • od 2014 člen komise rady města pro informatiku
Proč kandiduji:
„Záleží mi na městě, ve kterém jsem se narodil, a chci, aby bylo příjemným místem jak pro návštěvníky, tak především pro ty, kteří zde žijí. Rád bych svými zkušenostmi a nápady přispěl k jeho dalšímu rozvoji."
17 / Miroslava Šumníková

17 / Miroslava Šumníková

43 let / pedikérka, fotografka

 • členka Strany zelených
Proč kandiduji:

„Svou kandidaturou chci podpořit program uskupení Zelená pro Opavu, které tvoří velmi inspirativní lidé. Bydlím v Opavě-Vávrovicích v těsné blízkosti řeky, mám ráda zdejší přírodu. Snažím se realizovat své vize jako například Bosou stezku Řeka. Momentálně je mým snem vysadit ve Vávrovicích třešňovou alej za padlé vojáky - 18 stromů v dvouřadé aleji. Chtěla bych za sebou zanechat zelenou stopu."

18 / MUDr. Vladimíra Hudcová

18 / MUDr. Vladimíra Hudcová

45 let / rehabilitační lékařka

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„V Opavě žiji a pracuji již mnoho let a mám ji velmi ráda. Není mi tedy lhostejné, co se zde děje. Svojí kandidaturou chci podpořit tým zkušených a odhodlaných lidí, jejichž myšlení je mi velmi blízké, a pomoci tak ke zdravému, čistému a bezpečnému městu, které dbá na své občany, naslouchá jejich potřebám a žije spolu s nimi."   

19 / Bc. Tereza Krekáňová

19 / Bc. Tereza Krekáňová

26 let / pracovnice v sociálních službách

 • členka Strany zelených

Proč kandiduji:

„Chtěla bych se podílet na udržování a rozvoji sociálního bezpečí obyvatel. Sociální služby by měly být kvalitně poskytované a dostupné pro všechny občany. Dále se zajímám o životní prostředí, které nám může přispět k celkové spokojenosti."

20 / Jan Hrazdil

20 / Jan Hrazdil

23 let / student VŠ

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„Svou kandidaturou chci podpořit kolektiv zkušených lidí, kteří se zasazují o rozvoj Opavy na poli zelené energetiky a zpracování odpadu a usilují o to, aby se Opava stala přístupnějším a příjemnějším místem k životu."

21 / MUDr. Zdeňka Wandrolová

21 / MUDr. Zdeňka Wandrolová

54 let / primářka očního oddělení SNO

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Opava je velmi pěkné město, kde je stále co zlepšovat, a to nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Je potřeba, aby se do Opavy vraceli mladí lidé, kteří odcházejí studovat do jiných měst, aby Opava byla také dobrým místem pro život střední generace a seniorů. Svou kandidaturou chci podpořit ty, kteří budou usilovat o Opavu ekologičtější, s kvalitním systémem dostupných zdravotních a sociálních služeb."
22 / Ing. Romana Laláková

22 / Ing. Romana Laláková

44 let / realitní analytička

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„Opava je jedinečná, stejně jako potřeby těch, kteří v ní žijí. Pojďme si život v ní udělat tak krásný, jak jen to jde. Zkusme myslet jinak, uvažovat o neobvyklých možnostech, otevírat nové kapitoly. Nechme se inspirovat jinými městy, jejich úspěšnými projekty a vizemi. Naslouchejme si, tolerujme se, buďme k sobě ohleduplní. Udělejme z Opavy moderní město, které se nebojí ekologických výzev, je přívětivé k občanům i přírodě a svým zeleným smýšlením se stane inspirací ostatním."

23 / Lucie Linhartová

23 / Lucie Linhartová

55 let / všeobecná sestra

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Jsem matka, proto mě zajímá svět a jeho budoucnost. A protože je tento zájem spojen s oprávněnou obavou, podporuji svou kandidaturou stranu, která tuto obavu bere vážně."
24 / Michal Děkan

24 / Michal Děkan

20 let / student střední podnikatelské školy

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Jsem studentem oboru multimediální a reklamní tvorba SOŠ podnikatelské v Opavě. Ve volném čase se věnuji hudbě a divadlu. Charakterizuje mě kreativní proces a nápaditost.

Pokud je možné přispět ke zlepšení světa, ve kterém žiju, udělám vše potřebné pro to, aby k tomuto zlepšení došlo."

25 / Mgr. Markéta Nedělová

25 / Mgr. Markéta Nedělová

33 let / učitelka v mateřské škole

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Opava je mé rodné město, na které jsem velmi pyšná. Svou kandidaturou chci podpořit a pomoci realizovat projekty zaměřené na oblast školství a rodiny. Přeji si, ať všichni žijeme v čistém městě plném zeleně, které vede občany k environmentální výchově a nabízí různorodé aktivity pro rodiny a jejich děti."
26 / Mgr. et Bc. Eva Dobrušová

26 / Mgr. et Bc. Eva Dobrušová

40 let /VŠ pedagožka, supervizorka, koučka, projektová manažerka

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Do Opavy jsem se přistěhovala před dvaceti lety. V rámci své pracovní kariéry jsem stála u zrodu mnoha nových projektů a zaváděla inovace do praxe. Vždycky ráda podpořím dobrou věc a v tomto ohledu si myslím, že jsem se svou podporou i zde na správném místě."
27 / Renáta Jahodová

27 / Renáta Jahodová

46 let / lektorka a bylinkářka

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„Smyslem mé práce je přispět k vytvoření a udržení zdravých vztahů mezi lidmi a mezi lidmi a přírodou. Snažím se o vzájemnou podporu a spolupráci na úrovni regionů. Jsem zastáncem otevřenosti a hlavně zodpovědnosti každého jednotlivce za své jednání, svůj prostor, rodinu a společenství. Opava je město, kde vás zelená objímá skoro na každém rohu, a věřím, že péče o ni bude i v budoucnu co nejzelenější.“

28 / Bc. Rostislav Neuwirth

28 / Bc. Rostislav Neuwirth

34 let / trenér, kouč a učitel tance

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Rád podpořím lidi, kteří za sebou mají konkrétní práci a výsledky a záleží jim na tom, aby se v našem městě všem dobře žilo."
29 / Mgr. Lenka Lamichová, Ph.D.

29 / Mgr. Lenka Lamichová, Ph.D.

38 let / vědecká pracovnice

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„Svou kandidaturou chci podpořit program uskupení Zelená pro Opavu. Ráda bych pomohla v prosazení myšlenek, díky kterým se bude město rozvíjet nejen v souladu s přírodou, ale také s pokrokem, kde moderní technologie mají své místo. Věřím, že právě tato cesta umožní vybudovat moderní sebevědomé město nabízející jak příjemné místo pro život, tak prostor pro podnikání."

30 / Ivana Grygarčíková

30 / Ivana Grygarčíková

53 let / zástupce vedoucí prodejny

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„V Opavě jsem se narodila a strávila celý svůj dosavadní život. Mám toto město moc ráda, a proto mi není lhostejná jeho budoucnost. Ráda bych se svou rodinou žila ve městě, kde bude čisto, bezpečno a zeleno."
31 / Petr Zelenka

31 / Petr Zelenka

46 let / prodavač

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Zajímám se o oblast životního prostředí, zejména jsem aktivní v podpoře a rozvoji regionálních farmářů a prodeje regionálních potravin. Proto chci svou kandidaturou podpořit ty, kteří stejně jako já budou usilovat o zelenější a zdravější Opavu."
32 / Mgr. Martina Hrazdilová

32 / Mgr. Martina Hrazdilová

50 let / lékárnice

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Mám ráda své rodné město a není mi lhostejné životní prostředí v něm. Kandiduji, protože chci podpořit lidi, kteří usilují o to, aby naše město bylo zdravé, čisté a zelené.

Vzhledem k mému povolání je pro mě důležitá i oblast zdravotnictví a sociálních služeb."

33 / Markéta Schreiberová

33 / Markéta Schreiberová

46 let / zdravotní sestra v Psychiatrické nemocnici v Opavě

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„Žiji v Opavě od svého narození, a čím jsem starší, tím mám ke svému městu silnější vztah. Mám ráda přírodu, umění a svou práci."

34 / Marcel Kuzník

34 / Marcel Kuzník

47 let / vozmistr

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Rád podpořím lidi, kterým jde o zdravé, zelenější a transparentně vedené město."
35 / Ing. Jana Kašparová

35 / Ing. Jana Kašparová

56 let / projektová manažerka 
 
 • bez politické příslušnosti
Předchozí volební období:
 • 2010–2014 zastupitelka města
 • 2011-2014 radní města
 • 2010 - 2018 členka majetkové komise rady města
Proč kandiduji:
„Do Opavy jsem se přistěhovala před třiceti lety. Mám tady domov, rodinu a přátele. Pracovní cesty po celé České republice mi dávají možnost srovnání a inspirace. Vždy se do Opavy ráda vracím a přála bych si, aby to bylo hezké a přívětivé místo pro život. Chci podpořit ty, kteří se o to snaží."
36 / Václav Valeček

36 / Václav Valeček

42 let / sanitář na infekčním oddělení SNO

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„V Opavě jsem se narodil, žiji tady velmi rád a chtěl bych svou kandidaturou podpořit její další rozvoj v oblasti kultury a přírody."

37 / Jana Pajkovská

37 / Jana Pajkovská

33 let / obchodní referentka

 •  bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„Opava je krásné a velice perspektivní město. Ráda bych přispěla k jeho novému, svěžímu a hlavně k přírodě šetrnému rozvoji, k jeho modernizaci a lepší životní úrovni, a to jak pro mladší, tak starší generace. Zkrátka, abychom vytvořili dobré místo pro kvalitní život."

38 / Mgr. Markéta Černá

38 / Mgr. Markéta Černá

31 let / sociální pracovnice

 •  bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:

„Říká se, že když chcete změnit svět, musíte začít u sebe. Ráda bych se tedy zapojila do místního politického dění, jelikož i to nejmenší ozubené kolečko hraje v hodinovém stroji klíčovou úlohu. Navíc se jako pracující maminka tří dětí a zároveň studentka Slezské univerzity setkávám s různorodými skupinami lidí žijících v Opavě a vidím, co by se mohlo a mělo změnit. Opava je nádherným městem, které si zaslouží dobrou komunální politiku a lidi, kteří se o své okolí opravdu zajímají."

39 / Lukáš Černín

39 / Lukáš Černín

46 let / fotbalový trenér SFC

 • bez politické příslušnosti
Proč kandiduji:
„Svou kandidaturou bych rád podpořil lidi, kterým důvěřuji a díky kterým bude mít Opava v zastupitelstvu poctivé a slušné pracovníky. Líbí se mi představa zelené a čisté Opavy, která podporuje obnovitelné zdroje energie."

Děkujeme za vaši podporu a důvěru, kterou jste nám vyjádřili při volbách.