Nové mateřinky v Opavě

Nové mateřinky v Opavě

Opavské mateřské školy se v současné době nacházejí na hranici svých maximálních kapacit.

Bydlení především

Bydlení především

Jednou z našich hlavních priorit je pomoc se zajištěním bydlení pro občany našeho města, proto se dlouhodobě a koncepčně zabýváme bydlením v městských bytech.

Vila Vančurova

Vila Vančurova

Rozvoj potřebných sociálních služeb na území našeho města podporujeme dlouhodobě naprosto konkrétními kroky. Jedna z nejzranitelnějších skupin našich občanů a občanek, která potřebuje pomoc ze strany města, jsou naši senioři a seniorky.