Konference – Komunitní energetika a adaptace na klima

Konference – Komunitní energetika a adaptace na klima

Tématem letošní konference s vyhlášením výsledků Adapterra Awards 2022 byla dnes velmi aktuální témata - komunitní energetika a adaptační a mitigační opatření pro boj s klimatickou změnou. Program byl velice bohatý a bylo možné ho sledovat na on-line streamu.
Záznam celé akce najdete zde: https://www.facebook.com/events/840428847142358.

 

V prvním bloku programu s názvem „Co je to komunitní energetika, jak funguje a kde začít“ byly vysvětleny pojmy komunitní energetiky, energetických družstev, lokálních energetických společenství atd. Uváděny byly již fungující příklady stejných společenství ze zahraničí (Rakousko, Belgie, Nizozemí...). Bohužel v České republice stále čekáme na změnu energetického zákona, kdy české domácnosti nemohou využívat výhod sdílení energie a částečně se tak chránit proti energetické chudobě. 

 

Zajímavým a velmi užitečným projektem resortů MPSV a MPŽ je „Společně proti vysokým cenám energie“ (www.zkrotimeneergie.cz), který má ochránit domácnosti proti vysokým cenám energií. Cílem tohoto projektu je vytvořit ucelený systém, který rodinám nabídne řešení:

 •  jak snížit spotřebu energií, 
 • jaké příspěvky na výdaje je možné získat, 
 • jak posílit vlastní energetickou nezávislost. 

 

První blok uzavřel svou prezentací pan Jiří Krist z Místní akční skupiny MAS Opavsko, který mimo jiné představil energetickou komunitu ENERKOM Opavsko. Tento spolek tvoří nyní 37 členů (mix obcí, podniků, občanů, spolků) a od letošního roku mezi ně patří také město Opava). Mezi cíle spolku pro roky 2020 až  2023 patří:

 • navýšit počet zapojených členů na 200 
 • navýšit instalovaný výkon OZE (MWp) ze současných 45 na 465
 • zvýšit soběstačnost regionu z 27 % na 40 %

 

V druhém bloku „Fotovoltaika jako pomocník“ bylo prezentováno například:

 • jaká jsou současná úskalí sdílené elektřiny vyrobené společnou solární elektrárnou v bytových domech,
 • jak postupovat při zřizování takovéto elektrárny,
 • jaké  již v Evropě existují možnosti ve výběru solárních panelů z pohledu různých barev, tvarů, umístění (zajímavá možnost pro historická centra). 

 

Poslední tři přednášející se zabývali tématem agrivoltaiky, která je opět díky legislativě v České republice v úplných začátcích a existuje pouze pár pilotních projektů. Ve světě je tento koncept rozšířený nejen po Evropě, ale také v Asii (Jižní Korea, Japonsko) a pěstují se tak nejen drobné plodiny jako maliny, jahody, vinná rév, ale i například čočka nebo špenát. Jde o dvojí využití zemědělské půdy (pěstování a výroba energie), kde mají solární panely i sekundární funkce, čímž nejen vyrábějí elektřinu, ale také přispívají k vyšší produkci plodin, když zajišťují:

 • částečnou ochranu rostlin před krupobitím,
 • stínění rostlin, 
 • využití konstrukce k opoře porostu.

Ve čtvrtém bloku byly představeny dobré příklady z praxe. Za všechny úžasné projekty by bylo dobré zmínit Ekocentrum Na Pasece Velíková, kde byla vybudována zelená střecha s fotovoltaickými panely. V přednášce je dopodrobna popsaná realizace projektu, zhodnoceny výhody i nevýhody takovéto střechy a také ukázka měnícího se vzhledu stavby během kalendářního roku. Více informací můžete najít na stránkách http://ekocentrum.napasece.net/

 

V posledním bloku byli vyhlášeni vítězové čtyř hlavních kategorií i vítěz veřejného hlasování o nejsympatičtější adaptační projekt Česka.

Výsledky jsou zveřejněny na https://www.adapterraawards.cz/