Zhodnocení voleb 2022 a zastoupení Zelené pro Opavu v orgánech města

Zhodnocení voleb 2022 a zastoupení Zelené pro Opavu v orgánech města

Do letošních voleb jsme šli s velkým očekáváním a stejně velkým (ne-li větším) úkolem - získat přízeň a důvěru voličů díky volebnímu programu a obhájit minimálně 2 mandáty získané v předchozím volebním období.

Do kampaně jsme vstoupili opět s lídrem MUDr. Daliborem Hudcem, jehož podporou byly jak tváře známé z minulých let (Ing. Pavla Brady, MgA. Daniel Volný, Simona Streitová, Ing. Martin Fajka nebo MUDr. Zdeňka Wandrolová), tak  také “nové” osobnosti, které doplnily mozaiku kandidátní listiny. Kandidáti z různých oborů a rozdílných profesí přinesli tzv. náhled zvenčí a stali se tak zásadní součástí týmu. Jednou z “nových” osobností je i Mgr. Karin Pěluchová, která zaujala druhé místo kandidátky díky svému zapálení, nadšení a informacím, které získává především z oblasti energetiky. Není tedy ani překvapením, že se na základě koaličních jednání stala předsedkyní Komise pro energetiku.


Volební program


Základní body volebního programu byly a jsou oblasti, na kterých již Zelená pro Opavu pracuje a podporuje je dlouhodobě. Patří mezi ně:

 • ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OPAVA - Energie i teplo jsou stále dražší. Peníze, které ušetříme díky investicím do úspor nebo do vlastní výroby energie, nám pak umožní řešit další problémy města od chodníků přes školky až po podporu kultury a sportu. 
 • OPAVA - MĚSTO SE SMYSLUPLNOU DOPRAVOU - Chodec je nejzranitelnější prvek silničního provozu, proto je jeho bezpečnost naší prioritou. Podporujeme především cyklistickou a veřejnou dopravu šetrnou k našemu ovzduší. 
 • ZDRAVÁ A ČISTÁ OPAVA - Klimatická změna se dotýká každého z nás, všichni si přejeme čistší město plné zeleně. Zasadíme se o aktivní zavádění opatření snižující dopady letních veder. Budeme pečovat o nové květiny, keře i stromy. Budeme dbát o takové nakládání s odpady, které je "zdravé" pro naše město.
 • OPAVA - MÍSTO PRO SPOKOJENÉ ŽITÍ - Palčivou otázkou dnešních dnů je kromě energetické krize také dostupné bydlení. Zasadíme se o rozšiřování bytového fondu města, dostatek míst ve školkách a školách, abychom umožnili rodičům brzký návrat do zaměstnání. Zaměříme se na podporu rodin i bezpečnost ve městě.
 • OPAVA - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PERLA SLEZSKA - Město Opava se může chlubit nejen krásným divadlem, ale také bohatou kulturou a podporou sportu. Postavíme se za oba divadelní soubory, neztratíme pouto se slavnou opavskou rodačkou Joy Adamsonovou a budeme aktivně podporovat sport přispívající ke zdraví nás i našich dětí a mládeže.

 

Výsledky voleb

Na základě získaných 36 896 absolutních hlasů a 5,84 % jsme obhájili 2 mandáty, zastupiteli se stali opakovaně lídr kandidátky MUDr. Dalibor Hudec a MgA. Daniel Volný, oba získali  zkušenosti ze zastupitelstva již v minulém volebním období. Přestože jsme od našich voličů dostali více hlasů, než v roce 2018 (35 939 hlasů a 5,75 %), což nás velmi těší, marně jsme doufali ve větší počet našich zastupitelů. Avšak vzhledem k situaci, kdy v zastupitelstvu mandáty nezískali Piráti a dokonce historicky poprvé ani ČSSD, můžeme nakonec náš výsledek považovat za úspěch. Po oslovení vítězem voleb ANO jsme po splnění zejména programových požadavků, souhlasili s účastí v koalici a můžeme tak pokračovat v prosazování našich priorit ve směřování našeho města. Náš lídr  MUDr. Dalibor Hudec byl zvolen radním města a na náš požadavek také vznikla nově Komise rady města pro energetiku, jejíž předsedkyní se stala Mgr. Karin Pěluchová. 

 

Naši  členové a členky týmu obsadili pozice ve všech níže uvedených komisích rady města a výborech zastupitelstva:

 • Finanční výbor: Ing. Pavla Brady
 • Kontrolní výbor: Mgr. Hanka Kuzníková Mrosková
 • Majetková komise: Radomír Dobruš
 • Komise pro informatiku: Pavel Měkýš
 • Komise pro urbanismus a investice: Ing. Romana Laláková
 • Kulturní komise: MgA. Daniel Volný (předseda)
 • Sportovní komise: Ing. Martin Fajka
 • Komise pro komunitní plán: Simona Streitová
 • Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality: Mgr. Jan Krekáň
 • Dopravní komise: Bc. Jan Hrazdil
 • Komise pro energetiku: Mgr. Karin Pěluchová (předsedkyně) 
 • Komise pro občanské obřady (zde mohou být pouze zastupitelé): MUDr. Dalibor Hudec, MBA (předseda), MgA. Daniel Volný
 • Komise MA21: Magdalena Schreiberová
 • Komise regenerace městské památkové péče: Miroslava Šumníková

Koalice

Po volbách jsme byli osloveni vítězným hnutím ANO k další spolupráci a s ohledem na práci v koalici v minulém volebním období nám připadalo smysluplnější dále prosazovat náš volební program, než zůstat v opozice. Koaliční jednání proběhla také s hnutím OMČO a výsledkem je trojkoalice uzavřená smlouvou mezi ANO, OMČO a Zelenou pro Opavu. V zastupitelstvu tak máme nadpoloviční většinu 22 hlasů z celkových 39. Při jednáních jsme se  shodli na programových průsečících a dohodli se na vypracování programového prohlášení. 

 

Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem našim voličům a voličkám, příznivcům a příznivkyním, kteří/ré nám drží palce a ve volbách nám dali/y také své hlasy. Moc si této podpory vážíme. Stejně jako doposud i v tomto volebním období se budeme snažit uvést do života body našeho volebního programu, ostatně právě proto jsme se také stali součástí koalice. Rádi bychom naše město pomohli posunout dále směrem ke stavu, který bude jak udržitelný, tak i příjemný pro žití. O naší práci v zastupitelstvu, radě města, komisích i výborech a o tom, jak se nám naše (předvolební) představy o naší Opavě daří naplňovat, vás budeme i nadále informovat zejména prostřednictvím našeho webu a facebookových stránek. 

 

Naši zastupitelé v koalici

 • Dva zastupitelé za Zelenou pro Opavu pokračují ve spolupráci s vítězným ANO a OMČO (Občané městských částí Opavy). ANO – primátor Ing. Tomáš Navrátil, 3 náměstci (Ing. Michal Kokošek, Ing. Vladimír Schreier, Ing. Pavel Meletzský, MBA) a uvolněný radní (Bc. Petr Popadinec); OMČO – 2 radní (Miroslav Kořistka a Ing. Lumír Měch), ZpOp – 1 radní (MUDr. Dalibor Hudec, MBA).