Vila Vančurova

Vila Vančurova

Rozvoj potřebných sociálních služeb na území našeho města podporujeme dlouhodobě naprosto konkrétními kroky. Jedna z nejzranitelnějších skupin našich občanů a občanek, která potřebuje pomoc ze strany města, jsou naši senioři a seniorky.

Služby pro tyto skupiny občanů poskytuje v Opavě už od roku 2014 mimo jiné obecně prospěšná společnost Vila Vančurova na ulici Vančurova v historické budově s kapacitou 70 osob a od června tohoto roku také v nově přistavěné budově s kapacitou 52 osob.

O potřebnosti poskytovaných služeb nemůže být pochyb a dokládá to fakt, že na 52 nových míst již v den otevření nové budovy čekalo v pořadníku cca 100 žadatelů. Přestože se jedná o soukromé zařízení a klienti si za služby v něm připlácejí, jeho provoz by nebyl možný bez finanční podpory kraje i města. A tím se dostáváme k tomu, jak je důležité, kdo o našem městě rozhoduje a jaké má priority.

Historická budova dnešní Vily Vančurova byla postavena v letech 1911-12 pro účely léčebného sanatoria, poté od 50. let 20. století sloužila až do roku 2002 jako porodnice. Po ukončení provozu porodnice a otevření nového gynekologicko-porodnického oddělení Slezské nemocnice, začal objekt chátrat. Téměř deset let byl předmětem kritiky opavské veřejnosti a to i poté, co kraj jako vlastník budovu převedl do majetku města Opavy.

Na stole byly různé plány využití objektu vyžadující značné finance, avšak město se nebylo schopno o tento majetek postarat, zvlášť když se za primátora Zbyňka Stanjury v roce 2008 na mnoho let zadlužilo díky nákupu předražené Slezanky za 270 mil. Kč. Ve volbách v roce 2010 rozhodli opavští občané o ukončení vlády ODS a ČSSD a na radnici zasedlo nové vedení města. První náměstkyní primátora zodpovědnou za sociální oblast i majetek města se stala Pavla Brady (od roku 2012 Zelená). Bylo nutné provést inventuru zbytného majetku a jejím výsledkem byl mj. prodej budovy bývalé porodnice, avšak s podmínkou, že v ní nový majitel zřídí domov pro seniory. Tehdejší náměstkyně primátora totiž velmi silně vnímala také nutnost rozvoje a větší podpory sociálních služeb. Ostatně v této době se i přes nutné šetření zadluženého města, začaly výrazně zvyšovat finanční dotace města v oblasti sociální.

Bývalou porodnici koupil od města i se zahradou opavský podnikatel Miroslav Glos a zavázal se vybudovat moderní, mírně nadstandardní, bezbariérové bydlení pro starší generaci. To se mu bezezbytku podařilo a už v únoru 2014 se do Vily Vančurova nastěhovala první klientka.

Díky tehdejšímu rozhodnutí náměstkyně, rady a zastupitelstva nedržet nadále budovu bývalé porodnice v majetku města a raději podpořit soukromý subjekt, poskytuje Vila Vančurova kvalitní služby seniorům už 8 let. Deset let po prodeji chátrající budovy bývalé porodnice z majetku města do soukromých rukou otevřela v červnu 2022 Vila Vančurova přístavbu pro dalších 52 klientů. I tentokrát byli u toho naši lidé. Finanční podporu rozšíření rozsahu služeb Vily Vančurova ze strany města podpořil radní za Zelenou pro Opavu a předseda komise pro komunitní plán a sociální služby Dalibor Hudec a následně při schvalování v zastupitelstvu také Daniel Volný.

Na slavnostní otevření přístavby a stříhání pásky byla ředitelem zařízení Miroslavem Glosem pozvána i někdejší 1. náměstkyně primátora Pavla Brady, bez které by Vila Vančurova nejspíš nikdy nevznikla.

 www.vilavancurova.cz

 

Zveřejněno v tisku: