Stručná charakteristika sedmého zasedání zastupitelstva města, které proběhlo v pondělí 22. června? Nejchaotičtější a politickým vedením radnice i nejhůře připravené za poslední tři volební období.

Bod sem, bod tam

Technické problémy nastaly hned v úvodu a tak se začalo místo v 9 hod. až o patnáct minut později. Jednání se pak zaseklo už u schvalování programu, které zabralo přes půl hodiny. Hladkému průběhu jednání nepomohlo ani to, že nám primátor nechal až těsně před začátkem rozdat písemné materiály k asi 6 bodům s téměř 80 stranami textu! Některé byly doplňující či jen částečně pozměňující materiály, které jsme jako zastupitelé dostali řádně dopředu, ale objevilo se i několik naprosto nových a dost zásadních věcí. Např. smlouva na půjčku jezdeckému klubu ve výši 1,5 mil. Kč nebo jmenování nového ředitele Městské policie. Na druhé straně byl 1. náměstkyní primátora Simonou Bierhausovou (ANO) stažen bod, ve kterém se měla projednat žádost Aloise Hadamczika o dofinancování hokejového klubu Slezan, resp. návrh na odkoupení klubu městem.

Všechny tyto změny – doplnění, stažení, zařazení nových bodů – spolu s primátorem, který se stále i po 6 zasedáních při řízení zastupitelstva často ztrácí, vyústily v docela slušný chaos. Místy nevěděl ani sám primátor Víteček (ANO), o čem se to vlastně jedná!

(Ne)důležité finance

Jedním z prvních bodů programu bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města za rok 2014. Bod proběhl opět bez úvodu či vysvětlení, jak bývalo vždy zvykem u předchozích primátorů. A to přesto, že se jedná o jeden z nejdůležitějších materiálů schvalovaných zastupitelstvem. Na tom, jak hospodaří město se svými financemi, závisí vše, co je nebo není schopno město realizovat. Občané se nejspíš ani v „chválícím“ úvodníku Hlásky nedozví, že zdědil primátor Víteček a jeho parta od (našeho) předchozího vedení (SOS pro Opavu a ČSSD) město v nejlepší finanční kondici od roku 2007. Vedení města v čele s primátorem Stanjurou (ODS) se zaměřovalo na maximální čerpání evropských peněz a investice do megalomanských staveb jako byl nákup Slezanky (za 270 mil. Kč) bez ohledu na zadlužení či na to, co bude město stát provoz. V minulém volebním období jsme se zaměřovali na snižování dluhů a snižování nákladů města, začaly se systematicky zateplovat a opravovat školy a školky, bytové domy, začalo se s hromadnými nákupy energií i dalších komodit, investovalo se do regulace tepla. Současný primátor Víteček (ANO) se pilně zaměřil na kontrolu veškerých objednávek magistrátu včetně toaletního papíru, tak aby ty nevýhodné včas zrušil… ale už půl roku není schopen naší kolegyni Olze Pavlíčkové ani na opakované dotazy sdělit, které nevýhodné objednávky jím byly zrušeny a jaké katastrofě tím zabránil.

Neposlušný klub ANO a smlouva, kterou svět neviděl

Po necelé hodině bylo jednání přerušeno vyhlášením přestávky na žádost předsedy klubu zastupitelů hnutí ANO Milana Němce. Bylo nutné promluvit kolegům do duše, pro zařazení bodu týkajícího se Městské policie chyběl jeden hlas a bod předložený na poslední chvíli primátorem Vítečkem (ANO) nebyl do programu zařazen. Zabralo, napodruhé se bod do programu jednání dostat povedlo.

K bodu Dotace ostatní jsme obdrželi přímo na stůl už několikátou verzi. Zatímco schválení 50 tis. Kč na uspořádání dvojzápasu Světové ligy ve volejbale mužů a změna příjemce dotace na uspořádání streetbalového turnaje a turnaje ve vodním fotbálku proběhlo bez připomínek, u posledního bodu jsme se zasekli. Primátor Víteček (ANO) předložil bod, ve kterém chtěl schválit půjčku města ve výši 1,5 mil. Kč Jezdeckému klubu Opava-Kateřinky na vybudování kolbiště. Smlouva, která nám přistála na stole těsně před začátkem projednávání, nebyla dopracována, v textu byly poznámky pracovníků magistrátu a v materiálu jsme se dočetli dokonce i to, že právní odbor považuje úvěrovou smlouvu za nestandardní paskvil šitý horkou jehlou a pro město nevýhodnou! Nepřipravenost dosáhla svého vrcholu, navrhla jsem přerušení jednání a dopracování smlouvy tak, aby se dala zodpovědně schválit. Ani pro město není 1,5 mil. Kč zanedbatelnou částkou. Kdyby měl půjčit stejné peníze na 7 let primátor Víteček (ANO) ze své kapsy, jistě by se připravil lépe. V případě městských peněz chtěl po zastupitelích fakticky schválit „bianco šek“, smlouvu, u které nikdo neznal její finální znění… Za schválení nepřipravené smlouvy tentokrát velmi bojoval radní Veselý (ODS), dokonce se vyjádřil, že není nutné mít všechno na papíře! Obdivuhodný obrat v jeho chování, když byl v opozici, měl na předkládané materiály nesrovnatelně vyšší nároky. Nebo je to v případě Jezdeckého klubu jeho špatné svědomí? Na začátku problémů jezdeckého klubu s areálem, který stojí v cestě severnímu obchvatu, stála totiž právě jeho ODS. Návrhy opozice na přerušení či odročení bodu neprošly. Nakonec byla nedopracovaná smlouva koaličními zastupiteli schválena. Doufám, že si plně uvědomují svou trestně právní zodpovědnost, když schválili smlouvu, jejíž znění neznají.

Primátor mlčí, rektor zveřejňuje a nový ředitel městské policie se nestydí pochválit

Zřejmě ve snaze, aby u ostudného jednání nebyli alespoň zástupci akademické obce, byl bod Memorandum o spolupráci se Slezskou univerzitou předřazen. Jen díky tomu, že byl přítomen pan rektor Tuleja, dozvěděli jsme se, že z 250 tis. dotace schválené na minulém zastupitelstvu, budou podpořeny především projekty propagující Opavu. Slíbil také, že na konci roku, sdělí přesně, jak bylo s financemi města naloženo. Primátor Víteček (ANO) totiž nebyl schopen ani tentokrát na otázky zastupitelů odpovědět. Asi nečekal, že by nás zajímalo, do čeho město investuje, když se jeho kolegové z ANO neptají a prostě hlasují! Memorandum s univerzitou bylo podpořeno všemi 35 přítomnými zastupiteli.

Bylo tady poledne a zastupitelé ČSSD požádali o přestávku pro jednání svého klubu. Díky tomu jsme tentokrát nehladověli a stačili se naobědvat. Jednání se totiž i dnes protáhlo až do podvečerních hodin.

Odpoledne se na řadu dostal bod Městské policie (MPOL). Po mnoha měsících nečinnosti se primátor Víteček (ANO) konečně rozhodl obsadit stále volné místo ředitele. Možná si dříve nevšiml, že je za městskou policii přímo zodpovědný… Zajímavostí je, že výběrová komise ukončila svou práci už 4. června a nikoho z přihlášených uchazečů nedoporučila. Následně si primátor vybral Mgr. Pavla Šuranského, ovšem nebyl schopen sdělit na základě čeho ani to, na kterém místě se ve výběrovém řízení pan Šuranský umístil. Pan Šuranský se nám pak velmi podrobně představil. Ze svých zásluh nevynechal určitě nic, pochlubil se i tím, že je otcem 4 dětí. A nakonec nám zastupitelům ještě stihl doporučit, abychom se „drželi mandátu zastupitele“ a schválili ho. Vzhledem ke všem výše uvedeným okolnostem, ovšem hlasovalo přesně potřebných 21 zastupitelů, opozice se včetně našeho klubu Zelená pro Opavu v tomto bodě zdržela. Věřme, že panu řediteli jeho zkušenosti strážníka městské policie v Uherském Hradišti, Otrokovicích i Jeseníku, kde řídil 15 lidí, pomohou ku prospěchu nás všech. V Opavě už na něj netrpělivě čeká přes 60 strážníků, kteří už potrápili nejednoho ředitele.

Hadamczikův hokejový klub

Na řadu přišel bod Dodatek č. 1 ke smlouvě HC Slezan a jednání se zadrhlo. A to přesto, že se jednalo „pouze“ o změnu způsobu vyplácení dotace. Místo kvartálních plateb, proplácení na základě žádosti. Celková schválená roční dotace města pro HC Slezan je ve výši 3,6 mil. Kč a je určena na mládež. Kromě toho ovšem platí město také provoz zimního stadionu, což je ročně dalších cca 8 mil. Kč. Diskuse by zřejmě nebyla tak dlouhá, kdyby nebyla zastupitelům doručena žádost předsedy HC Slezan a.s. i občanského sdružení HC Slezan, Aloise Hadamczika, ve které žádá, aby město klub více finančně podpořilo nebo raději odkoupilo, protože mu docházejí peníze. Nepomohlo ani to, že byl bod o „dofinancování hokeje“ z jednání náměstkyní primátora stažen. Na „kšeftech“ s panem Hadamczikem město vždy prodělalo, to ví v Opavě každý. Sotva si město odkoupilo za 12,5 mil. Kč pozemek pod městským zimním stadionem, chce pan Hadamczik další finance, avšak s tím, že rozhodně nechce rozkrýt hospodaření klubu a dokonce i v žádosti uvádí nepravdivé informace – např. to, že peníze za pozemek města dalo občanské sdružení laskavě na sport a nenechali si je pro sebe členové sdružení, přestože bylo použití 12,5 mil. Kč na financování hokeje, tedy sportu, podmínkou v písemné smlouvě s městem…

Hlavním argumentem náměstkyně Bierhausové (ANO) pro pomoc hokeji byla nutnost podpory sportování dětí. Přitom se z hokejových přípravek jen těžko skládají družstva pro nedostatek zájemců a na bruslení prcků ze školek, se kterým přišel už na podzim 2013 pan Miroslav Gloss a za podpory města pokračuje už druhý rok, nepřispěl Hadamczikův Slezan ani korunu. Jak vyplynulo z podkladů, zástupci ANO jednají o dofinancování či odkoupení hokejového klubu s Aloisem Hadamczikem už několik měsíců. Doufejme, že se nebude opakovat situace, kdy město pod vedením primátora Stanjury (ODS) zachraňovalo zadlužený fotbalový klub a doplatilo na to mnoha desítkami miliónů korun. Otázkou je, kde vlastně městské peníze šly, dluhy fotbalu se platily ještě nedávno. A z toho, co vím, mám bohužel podezření, že byl nákup SFC jedním z největších opavských tunelů… a v radě města sedí v osobě Marka Veselého zase znovu ODS.

Dodatek ke smlouvě se změnou výplat dotace byl 24 hlasy koalice schválen, další finanční podpora a žádost Aloise Hadamczika o odkup klubu byl odložen na další zasedání.

Majetek i hazard

Majetkové body proběhly docela rychle. Mezi převody pozemků se objevila revokace směny s doplatkem, která byla na návrh opozice schválena na dubnovém jednání. Pan Pavel Hadamczik odmítl doplatit za dražší pozemek města 4.204 Kč, trval na směně pozemků bez doplatku a u současné koalice uspěl. Je vidět, že jde věrně ve šlépějích svého strýce Aloise a rozhodně nebude na nic doplácet. A koalice mu těsnou většinou 21 hlasů vyšla vstříc.

Schválena byla také změna zásad převodu nemovitostí týkající se především prodeje pozemků města, prodaly se další pozemky pod garážemi. Došlo i na žádosti o změnu nedávno schválené vyhlášky o hazardu, která určila adresy, kde mohou být herny, jinde být nemohou. Je to tzv. stopstav, jenže pokud se rozhodne např. pan radní Milan Němec (ANO), že si ve svých nemovitostech zřídí novou hernu v patře k té, která už funguje v přízemí, nebude mu vůbec nic bránit… Nicméně žádost o změnu „stopstav“ vyhlášky zastupitelé jednoznačně zamítli.

Následně jsme schválili dohodu o navázání mezinárodních vztahů s městem Kearney v americkém státě Nebraska, což by mělo mít význam především pro univerzitu, která chce a spolupracovat s tamními významnými univerzitami. Schválení služební cesty do USA pro primátora Vítečka (ANO) součástí bodu nebylo 😉

Schválen byl také prodej objektu U Opavice 19, který byl léta prázdný a nevyužívaný a následně pronajatý městem pro paintball. Škoda jen, že se jako jediné kritérium pro zájemce nastavila nabídnutá cena a nikdo teď netuší, co se stavbou poblíž fotbalového stadionu záhadná firma HaQa s.r.o. bude dělat. Nabídli 3.768.000 Kč, což bylo o cca 540 tis. víc, než zavedená opavská firma BENKO KLIMA s.r.o., která sídlí v sousedství.

Stejně hladce proběhlo také schválení smlouvy o úvěru města do maximální výše 150 mil. Kč. Stejně jako v minulém volebním období, se jedná o překlenovací úvěr pro předfinancování projektů, které následně zaplatí EU. Pokračuje se především v zateplování škol a revitalizaci sportovišť. Škoda jen, že ani tak čistě politické rozhodnutí, jakým schválení úvěru je, nebyl schopen okomentovat přímo primátor Víteček (ANO), který za finance města zodpovídá.

Sociální oblast

Rychle prošly body 1. náměstkyně primátora Simony Bierhausové (ANO) týkající se investičních akcí i schválení programu dotací tělovýchovným jednotám a sportovním klubům a na řadu přišly body předkládané náměstkem Josefem Stiborským (KDU-ČSL), které vzhledem k jeho hendikepu již tradičně za něho řídil primátor. Byla schválena aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014-2015. Dále se schválil systém dotací na příští rok a účelové dotace na dofinancování. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje zastupitelé schválili 30 tis. Kč na osobní asistenci a organizaci ANIMA VIVA o.s. 350 tis. na sociální rehabilitaci, která bude zajišťována v nově zrekonstruované budově Komunitního centra v Kylešovicích.

Plány: integrovaný, strategický, územní, městské mobility…

V bloku náměstka D. Halátka (Změna) se schválila celá řada plánů. Z důvodu mateřské dovolené se změnila manažerka Integrovaného plánu rozvoje města a místo Mgr. Petry Vlčové se této funkce zhostí Mgr. Barbora Bendíková. Primátor Bc. Martin Víteček (ANO) byl pověřen k zastupování Statutárního města Opavy v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020.

Zatímco doposud byl novým vedením v předchozím volebním období vypracovaný Strategický plán města spíše ignorován, k ročnímu výročí jeho schválení, se náměstek Halátek (Změna) přece jenom rozhoupal a konečně předložil ke schválení Akční plán plnění strategického plánu. Také jsme se dozvěděli, že vzniká nová pracovní skupina Podnikatelé a průmyslová zóna Vávrovice, která byla ustavena na podnět náměstka Halátka a jeho kolegy Libora Wittasska (oba Změna) na jaře, ale koaliční strany zatím nejmenovaly své zástupce a tak nemá pracovní skupina dost členů. Uvidíme, jak bude naloženo s nabídkou naší kolegyně Olgy Pavlíčkové (Zelená), která se přihlásila, že by měla zájem se do práce této skupiny zapojit. Ostatně má s prací na strategickém plánu již dostatečné zkušenosti, když byla před povolebními výměnami vedoucí pracovní skupiny Ekonomika.

Schválil se Plán udržitelné městské mobility (PUMM), čímž se Opava zařadila vedle Prahy a Brna, mezi několik málo „smart cities“ (tedy chytrých měst) v ČR. Pokud se PUMM podaří naplnit, mohlo by se naše město stát mnohem pohodlnější a přátelštější pro chodce a cyklisty. Byla zamítnuta žádost o změnu územního plánu, vzhledem k tomu, že se je schválení celého nového územního plánu už na spadnutí.

Posledním bodem v tomto bloku byly Technické služby Opava s.r.o. (TSO) Původně byl v materiálu kromě odstoupení jednatele (někdejšího ředitele) Aleše Žižlavského a zároveň jmenování nového jednatele Ing. Jana Hazuchu jako nového ředitele, který byl vybrán ve výběrovém řízení. Než byl ovšem materiál předložen k projednání, rozmysleli se další dva jednatelé TSO a postup byl změněn. Nového jednatele zastupitelé zatím nejmenovali a do dalšího zastupitelstva zůstanou v TSO pouze dva – D. Halátek (Změna) a L. Kovařík (ANO). Podle slov náměstka Halátka se jako jednatelé rozhodli pro malou změnu, „protože si myslíme, že si zastupitelé zaslouží řádné podklady i předložení koncepce fungování TSO.“ Tak jsem zvědavá, co nám pánové v září předloží a jestli se po těch všech letech, kdy je od roku 2011 D. Halátek jednatelem Technických služeb, konečně začne i v této městské společnosti něco dít.

A pokud Vás zajímá, jestli už jsme se tentokrát dozvěděli odpovědi na své dotazy, pak vězte, že konkrétní zrušené objednávky primátor stále tají a transparentnější způsob hlasování rady po zrušení počtu hlasujících PRO-PROTI-ZDRŽEL SE v usneseních na webu, spočívá v podání této koalice (ANO, Změna, ODS, KDU-ČSL a Starostové) v tom, že se hlasování po jménech uvádí v zápisech z jednání, které si ovšem musíte vyžádat na magistrátě.

Přeji Vám všem krásné léto.

Vaše

Pavla Brady

Na stránkách města a společnosti TV Polar je k dispozici videozáznam 7. zasedání opavského zastupitelstva.