Osmé zasedání zastupitelstva v tomto volebním období, které bylo řádně svolané v mimořádném termínu na pondělí 17. srpna, patřilo k historicky nejkratším (skončilo za 25 minut), ale zároveň jedním z nejdůležitějších zastupitelstev z hlediska úspor v rozpočtu města. Na programu jednání byl jen jeden jediný bod – Schválení Dodatku ke Smlouvě o úvěru.

Zastupitelstvo mimořádně svolané uprostřed léta a dovolených, kdy je i mnoho zastupitelů mimo město, proběhlo také mimořádně v zasedací místnosti rady města přímo v přízemí radnice. Nečekala se účast všech zastupitelů, nevyžadovala se přítomnost vedoucích všech odborů magistrátů, starostů městských částí a ředitelů organizací města, tak jak je tomu u běžných zastupitelstev obvyklé. Do místnosti, kde se vejde asi 50 sedících, přišlo 30 z 39 zastupitelů a zastupitelek, několik málo úředníků a vzadu se usadilo asi 5 novinářů. Zasedací pořádek nebyl výjimečně určen, přesto jsme se my opoziční zastupitelé setkali opět v zadních lavicích J

Tentokrát se nebudu rozepisovat o průběhu zasedání. Ostatně pro jediný předložený bod, „Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 460/09/LCD ze dne 23.4.2009 mezi SMO a ČS a.s.“, hlasovali jednomyslně všichni přítomní zastupitelé, tedy 30 z 30. Nikdo neměl důvod zpochybňovat předložený návrh, kterým město ušetří jen do konce tohoto roku přes milión korun.

O co tedy šlo? O změnu podmínek megaúvěru, kterým město zadlužilo vedení radnice v čele s primátorem Zbyňkem Stanjurou (ODS) na konci svého působení v roce 2009. Tehdy si od České spořitelny půjčili představitelé města historicky největší objem peněz – úvěr až do výše 400 mil. Kč, ze kterého spolkl většinu nákup Slezanky (270 mil.). Sjednáním tohoto megaúvěru zadlužil primátor Stanjura (ODS) Opavu až do roku 2022. V letech 2010-2015 splácelo město ze svého rozpočtu 24 mil. Kč ročně, nyní činí roční splátka 38 milionů!

Minulé vedení města (primátor Zdeněk Jirásek za ČSSD), kterého jsem byla jako náměstkyně součástí, podepsalo hned po svém nástupu na radnici (konec roku 2010) s Českou spořitelnou dodatek úvěrové smlouvy a ukončilo čerpání úvěru. V roce 2011 byla také z rozpočtu zaplacena mimořádná splátka ve výši 40.153.608,00 Kč, čímž se zkrátilo splácení o jeden rok. Na základě podnětu členů finančního výboru (kde jsem, shodou okolností, místopředsedkyní), začali zástupci města v průběhu léta jednat s bankou o snížení úrokové marže. Česká spořitelna nakonec souhlasila se snížením své marže z 1,9 % (dle původní smlouvy) na 0,65 %, což při objemu půjčených peněz, znamená významné úspory. Jen za měsíc město šetří za úvěr 300 tis. Kč, do konce roku 2015 už se jedná o částku přesahující milion a do splacení úvěru v roce 2021, Opava ušetří neuvěřitelných 7,5 mil. Kč! Však už se úsporou nové vedení města stihlo pochlubit, protože prostě plní svůj volební program.

Chvályhodné je, že se část uspořených peněz, rozhodlo vedení města poslat na dobročinný účel. Zastupitelstvo schválilo, že 150 tis. Kč dostane geriatrické a doléčovací oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Dalších 150 tis. Kč bylo převedeno do rezervy na dotace ostatní. Co se stane se zbývajícími 800 tis. Kč, které by měly v rozpočtu letošního roku díky úspoře za úvěr zůstat? Doufejme, že je primátor Martin Víteček (ANO) nerozdá svým poradcům na nejrůznější oblasti anebo nepošle svým podporovatelům v Regionu Opavsko na další nepotřebnou inzerci.

Vaše

Pavla Brady