Páté zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno na pátek 17. dubna od 9 hod. ráno, bylo po všech stránkách mimořádné. Vůbec poprvé v historii Opavy se zastupitelé sešli na základě žádosti opozičních zastupitelů.

Na žádost třetiny zastupitelů je primátor, podle zákona, povinen zasedání do 21 dnů svolat. 14 (opozičních) zastupitelů z celkového počtu 39 podepsalo a 30. března podalo žádost, ve které byly v programu navrženy čtyři hlavní body – Městské lesy Opava, p.o., Městský dopravní podnik Opava, a.s., Slezské divadlo Opava, p.o. a Technické služby Opava, s.r.o. Tedy všechny čtyři společnosti města, o kterých rada rozhodovala 25. března a schválila kroky, které mají znamenat velmi závažné personální změny týkající se ředitelů. Na taková rozhodnutí mají radní města právo, které jim nelze upřít. Jenže tentokrát došlo k závažným rozhodnutím velmi nestandardně. Ani jeden z bodů týkajících se zmíněných společností nebyl v materiálech, který radní dostávají několik dní předem k prostudování a přípravě na jednání rady. Všechny byly zařazeny až přímo na jednání a rozhodovalo se na základě ústně přednesených informací.

Máte dobré výsledky? Nevadí, stejně vás vyhodíme!

V případě obchodních společností, tj. dopravní podnik a technické služby, rada jednala na hraně zákona, když neoprávněně zasáhla do pravomocí orgánů dopravního podniku, nebyla svolána jako valná hromada a pro změny v představenstvu neměla nutný souhlas zastupitelstva. V případě divadla snížila rada řediteli osobní příplatek na polovinu už v únoru, přestože právě letos získala opera jedno z nejvyšších ocenění cenu diváků Libuška a i přesto, že ředitel Jindřich Pasker snížil výši příspěvku ze strany města a zároveň se mu v divadle daří zvyšovat diváckou návštěvnost. Asi za odměnu schválila rada vypsání výběrového řízení na jeho pozici.

K bezprecedentní situaci došlo v případě městských lesů, kam primátor Martin Víteček (ANO) poslal 23. března kontrolu a už dva dny poté, aniž by kontrola došla k jakémukoliv závěru, navrhl odvolání ředitele. Proč nepočkal na výsledky kontroly? Bál se, že nic nenajde? Radní odvolání jednohlasně schválili. Uvěřili tvrzení, že je René Binar neschopný manažer. Bez podkladů, prostě jen tak jim to někdo řekl u stolu. Pokud by se podívali na hospodářské výsledky lesů, zjistili by, že čísla hovoří opačně. Byl schopen v posledních třech letech, kdy je ve funkci ředitele, významně snížit počet zaměstnanců i náklady a zároveň zvýšit příjmy. Tedy kromě prodeje dřeva, které bylo vytěženo ještě před jeho příchodem. Kde nic není, ani smrt nebere a stromy, které nestihly dorůst, se nedají skácet a prodat.

Vyhazov přes média

Hned po osudném březnovém jednání, byla svolána tisková konference, na které vedení města v čele s primátorem Vítečkem (ANO) a radním Veselým (ODS) informovali novináře o tzv. „odvolání“ čtyř ředitelů. Alespoň takto to pojali novináři, ostatně byli také první, kteří se vůbec něco dozvěděli. Ředitelé, kterých se rozhodování rady přímo týkalo, se o nich dozvěděli většinou až od novinářů. Žádný z dotčených ředitelů nedostal žádné výtky ke své práci a vlastně ani netušili, že po nich chce primátor a rada něco jiného než, aby složili svou funkci.

Pokud důvody existují, mělo by být jednoduché je prezentovat. Zastupitelstvo svolané speciálně k dotčeným čtyřem společnostem mohlo být pro primátora, náměstky a další radní skvělou příležitostí vše řádně vysvětlit. Ale toho se zastupitelé, ani plný sál občanů a zástupců médií nedočkali. Místo toho radní Veselý (ODS) vysvětlil, že se na zprávě zdůvodňující odvolávání ředitelů „už“ pracuje… Proč nechce rada města, resp. koalice vysvětlit důvody zásadních změn ve společnostech města? Nezná je, neexistují anebo jsou nepublikovatelné? Příliš mnoho otázek, na které se nedostává odpovědí.

Změna: neptejte se, vládneme

Nemohu se zbavit dojmu, že se vracíme do jiné doby. Hlavní heslo současné koalice ANO, ODS, Změna, KDU a Starostů: „Nerušit, vládneme!“ Na sociálních sítích se vyjadřují zástupci Změny pro Opavu a tvrdí, že se neděje nic jinak, než v minulosti. Dalibor Halátek (Změna) se jednoznačně vyjádřil, že opozici nemusí nic vysvětlovat. Jako představitel minulého i současného vedení si evidentně nechce pamatovat „drobné“ rozdíly: nikdo z ředitelů, kteří skončili v letech 2010-2014, se nedozvěděl o svém odvolání pouze z novin. Ukončení spolupráce předcházely nevyhovující výsledky kontrol, audity, nesplněné úkoly a taky důkladné zmapování činnosti společnosti.

Soukromá firma? NE, ta si dobré manažery předchází

Chtělo by se říct, že když je na radnici ANO, zřejmě už začalo řídit i naše město „jako firmu“, protože v soukromé firmě nemusí majitel nikomu nic zdůvodňovat… Odhlédneme od faktu, že město není soukromým majetkem či firmou, nanejvýš akciovou společností, kde jsou akcionáři všichni občané města. V pojetí naší demokracie mají nejen zastupitelé, ale především občané a také novináři právo na informace týkající se správy veřejného majetku. I pak je přece jasné, že ani v privátní firmě nejsou vyhazováni ředitelé, kteří mají výborné hospodářské výsledky a plní úkoly dané majitelem. Ledaže by zabírali místo někomu jinému, kdo bude lépe spolupracovat s primátorem Martinem Vítečkem a jeho rádci! Těžko říct, kdo všechno a jak našemu málomluvnému primátorovi radí. Do role jeho mluvčího i celé rady se pasoval radní Marek Veselý (ODS). Řekl, že pro schválení programu zasedání nebude hlasovat, protože je zbytečné. Za pár dní je zastupitelstvo řádné a tam se vše, co opozice požaduje, projedná. Prý už chystají podklady. Škoda, že si nezjistil, že primátor na další zastupitelstvo žádné body ke společnostem města nenavrhnul. Prostě nebude nic vysvětlovat, ani zdůvodňovat!

Až na plánovaném zastupitelstvu

Diskuse byla poměrně intenzivní, snažili jsme se přesvědčit koaliční zastupitele, aby schválili program a informovali občany. Nepodařilo se. Za 50 minut zasedání skončilo, program nebyl schválen. Ostatně už to, že primátor nenechal nachystat hlasovací zařízení, bylo varovným signálem. Dostane se nám odpovědí na naše otázky alespoň poslední dubnové pondělí? Do té doby by už primátorovi mohli jeho poradci odpovědi stihnout napsat. Číst podklady umí. Anebo zůstane i nadále u mlžení, zveřejňování vzájemně se popírajících polopravd a osobního osočování dotazovatelů?

ANO, všimli jsme si, pokládáme příliš mnoho otázek. A chápeme, že je mnohem snadnější nic nedělat a doufat, že to nějak projde, než svá rozhodnutí obhájit anebo se o to, alespoň pokusit.

Přeji Vám krásné a snad už i teplé jarní dny!

Vaše

Pavla Brady

 

Na stránkách města a společnosti TV Polar je k dispozici videozáznam 5. zasedání opavského zastupitelstva.

Další informace o zastupitelstvu najdete tentokrát také v reportáži pořadu ČT Události v regionech – čas 3:50.