Podle harmonogramu schváleného v prosinci, se mělo první letošní zastupitelstvo konat až začátkem března. Současná koalice ovšem s neustálou změnou nemá problém a tak se na tomto mimořádně svolaném zasedání zastupitelstva měnilo hned několik rozhodnutí schválených zastupitelstvem jen o měsíc dříve. Toto mimořádné zastupitelstvo s několika málo body svolal primátor Víteček (ANO) na 26. ledna na 15 hod. Na odpolední zasedání se přišlo, kupodivu a navzdory tvrzení koalice, podívat tolik občanů, že si ani neměli kam sednout a museli zůstat stát.

Sice jsme to škrtli, ale teď to prostě navýšíme

Po úvodním schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu přišel na řadu jako první nejdůležitější bod dne předkládaný náměstkem primátora Josefem Stiborským (KDU-ČSL) – Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2015. Tedy bod, který byl nejdříve do programu prosincového zastupitelstva zařazen, aby byl poté stažen, na začátku jednání do programu znovu zařazen a před projednáním předkladatelem náměstkem Stiborským opět stažen. Příprava návrhu sociálních dotací je ještě komplikovanější. První návrh nachystala na konci října komise rady města pro komunitní plánování, která pracovala v minulém volebním období. Důvodem byla především snaha, aby mohlo vedení města vzešlé z podzimních voleb předložit sociální dotace ke schválení již na prosincovém zastupitelstvu a neziskové organizace poskytující sociální služby, tak věděly již před koncem roku, s čím mohou v tomto roce od města počítat a kolik financí si potřebují zajistit jinde, např. od kraje. Bohužel se nové vedení města postavilo k sociálním dotacím stejně jako k většině jiných oblastí a finance prostě bez jakéhokoliv zkoumání a zjišťování souvislostí škrtlo! Částka doporučená bývalou komisí ve výši 13,5 mil. Kč se po nástupu nové garnitury smrskla na 10,5 mil. Kč (předložených a stažených z jednání prosincového zastupitelstva), aby se pak v lednu (mj. po žádostech zoufalých zástupců neziskovek, pro něž by bylo snížení financí likvidační) rozdělovala částka téměř 12 mil. Kč, aby se záhy navýšila na 12,2 mil., které byly předloženy ke schválení zastupitelstvu, ovšem s tím, že už nyní se ví, že bude potřeba některé sociální služby v průběhu roku dofinancovat, pokud je nechceme zavřít… takže se město zřejmě nakonec přiblíží původnímu návrhu 13,5 milionů!!! Akorát to stálo mnohonásobně víc práce, času a energie mnoha zaměstnanců sociálního odboru, členů komise rady pro komunitní plánování, radních města a také celého zastupitelstva, které bylo kvůli sociálním dotacím svoláno mimo plán i v lednu. V rámci celé této komedie se nově ustavená komise rady města pro komunitní plánování sešla za dva měsíce hned třikrát, aby mezi organizace rozdělovala pokaždé jinou finanční částku, podle toho, jak se vedení města zrovna vyspalo a jakou částku se rozhodlo uvolnit.

Navýšení peněz pro sociální služby jsme stejně jako zástupci neziskových organizací kvitovali s povděkem, a proto jsme také hlasovali pro schválení tohoto návrhu. Ovšem způsob, jakým se k poslednímu a zastupitelstvem schválenému návrhu došlo, byl víc než amatérský a nespraví to ani, když budou zástupci ANO tisíckrát opakovat naučená marketingová hesla o tom, jak ke všemu přistupují profesionálně a jak mají na všechno ty nejlepší odborníky! ANO, čtete dobře, slova o profesionalitě hnutí ANO zazněla v rozpravě právě u vrcholně zpackaného schvalování financí pro sociální služby. Kdyby místo prázdných proklamací, nové vedení města nejdříve zjistilo, co a jak na úřadě a městě funguje a teprve pak dělali svá rozhodnutí, nemohlo by k této situaci dojít.

Se schváleným navýšením výše financí pro sociální dotace bylo nutno změnit také v prosinci schválený rozpočet pro rok 2015 – 1,75 mil. Kč bylo přesunuto z rezervy.

Hadamczik: Brady proti hokeji! Tak proč pro něj hlasuje?

V následujícím bodě Schválení dotačních smluv – přímá podpora z rozpočtu SMO byly schváleny smlouvy se ZŠ Havlíčkova a Mendelovým gymnáziem (obě školy jsou příspěvkovými organizacemi kraje), kdy jim město každoročně přispívá na lyžáky dětí stejně jako svým základním školám. Byla schválena každoroční dotace pro občanské sdružení PREEDUK zajišťující psychology na školách a další činnosti v rámci prevence negativních projevů chování mládeže včetně např. šikany. Dotace ve výši 3,6 mil Kč pro Sportovní centrum mládeže HC SLEZANU byla hlasována zvlášť. Podle Aloise Hadamczika a předsedy HC Slezan, který v době loňské předvolební kampaně nechával pravidelně vyvěšovat bannery na zimním stadionu tvrdící něco jako „Chceme tady hokej, Brady ven“, bych měla hlasovat proti dotaci hokeji nebo se minimálně zdržet. Naproti tomu se právě v tomto bodě stala situace, že kdyby pro schválení dotací nehlasovali zastupitelé za Zelenou pro Opavu, tedy přítomná Olga Pavlíčková a já, pak by dotace pro hokej nebyla schválena! Pro podporu HC Slezan hlasovalo 21 zastupitelů, přitom pro schválení je potřebných 20! 4 zastupitelé hlasovali dokonce proti, 6 se zdrželo a 2 nehlasovali. Jednoznačně se ukázalo, že síla 5-ti koalice s 24 hlasy není zas tak neochvějná, jak by se mohlo zdát. Myslíte, že našemu klubu pošle pan Alois Hadamczik děkovný dopis? Anebo alespoň omluvu za předvolební pomluvy?

Dotace pro TJ Opava, Sokol, TJ Slezan, Klub plaveckých sportů, Přátelé orientačního běhu Opava, Sportovní klub p.e.m.a., Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, Kánoe klube Opava i každoroční pravidelná dotace na pokrytí provozních nákladů kina Mír už pak byly schváleny bezproblémově 25 zastupiteli, ale opět i s podporou opozičních zastupitelů včetně našeho klubu.

Rozdělování trafik pokračuje

Koalice (ANO, Změna, KDU-ČSL, ODS a Starostové a občané MČ) sice s výměnou zástupců města v představenstvech a dozorčích radách městských obchodních společností velmi spěchala a schválila si vše už na prosincovém zastupitelstvu, ale v průběhu měsíce zjistili, že dostatečně neuspokojili všechny koaliční partnery a tak se už v lednu rozhodli navýšit počty členů v dozorčí radě Městského dopravního podniku Opava a.s. (MDPO) z původních 5 na 7! A na dvě nově vytvořená placená místa byl schválen Daniel Benna za ODS a starostka městské části Podvihov Jitka Měchová v zajímavé dvojroli jako dlouholetá členka ČSSD, ale zde zástupkyně nominovaná stranou Starostové a občané městských částí. Akce víc než úspěšná, přes dvě osoby došlo k uspokojení hned tří politických stran. Co na tom, že pro MDPO to bude spíše zátěž, než přínos. I kdyby se hned nenavyšovala částka na výplaty členů dozorčí rady, čím víc v ní bude osob, bude rozhodování komplikovanější.

Bude nové vedení dodržovat zákon při podávání informací?

Body mimořádně svolaného zastupitelstva, kde se schvalovalo usnesení, byly vyčerpány. Zbývala už jen Zpráva o činnosti orgánů města, Informace o došlých písemnostech, Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení a Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva. Projednávání se protáhlo především díky urgencím nás opozičních zastupitelů. Většina písemných odpovědí, přestože byly většinou v rozsahu několika málo řádků, nedošlo v zákonné lhůtě do 30-ti dnů. Některé odpovědi byly neúplné. Informace, které jsem požadovala o Dukelských kasárnách od náměstka D. Halátka (Změna) byly dokonce i nepravdivé. Pro ilustraci, například ze skutečného počtu 10 organizací a společností, které areál v současné době využívají, uvedl náměstek Halátek pouze 3! Jak lze tedy věřit jiným tvrzením pana náměstka, která se vždy nedají takto snadno ověřit?

Uvidíme, jaké informace, v jaké kvalitě a v jakém termínu dostaneme na nově položené dotazy. Zvlášť zajímavá bude informace týkající se osoby Martina Petráska, fyzika a odborníka na černé díry a jeho případných smluvních vztahů s městem. Pan Petrásek, který měl být tvůrcem volební kampaně opavské ANO, vystupuje také jako mluvčí a mediální poradce ANO, byl ihned po volbách svými vděčnými kolegy zvolen členem tří komisí rady města, ale také členem dozorčí rady Technických služeb. Ano, není nad odborníky na všechno! Nyní vystupuje často také v roli toho, který na radnici vše zařídí.

Přeji všem krásný zimní čas!

Vaše

Pavla Brady

 

Na stránkách města a společnosti TV Polar je k dispozici videozáznam z 3. zasedání opavského zastupitelstva, kde je možné shlédnout i jen jednotlivé body programu.