První ustavující zastupitelstvo po volbách je vždy jiné, slavnostnější a hlavně pro mnoho zvolených zastupitelů první. Na zasedání 10. listopadu bylo z 39 přítomných 27 nováčků, takže jsem se jako potřetí zvolená zastupitelka dostala do kategorie těch nejzkušenějších a v abecedním zasedacím pořádku skončila v první lavici, hned vedle paní Simony Bierhausové. Končící 1. náměstkyně primátora vedle nastávající 1. náměstkyně primátora.

Historicky poprvé již znovu nekandidoval právě končící opavský primátor historik prof. Zdeněk Jirásek a tak toto zastupitelstvo nejen svolal, ale také řídil až do volby primátora nového, protože jinak by ustavující zastupitelstvo řídil nejstarší zastupitel. Zasedání bylo zahájeno českou státní hymnou v podání dětského pěveckého sboru Domino. Následovalo složení slibu členů zastupitelstva. Po přečtení textu tajemníkem, postupně všech 7 zastupitelek a 32 zastupitelů řeklo do mikrofonu „slibuji“ a svůj slib, že budou svou funkci vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů, a v souladu se zákony České republiky, stvrdilo podpisem. Proběhla volba ověřovatelů zápisu a mimo předložený program navrhl zástupce hnutí ANO 2011 změnu jednacího řádu, kterou se pro tentokrát měla změnit tajná volba primátora, náměstků a radních na veřejnou. Stále ještě primátor Jirásek si neodpustil poznámku, že veřejná volba není v naší historické epoše zrovna typická a že v nerevolučních chvílích historie se k veřejné volbě přistupovalo jen v jiných systémech, než je ten náš současný. Návrh byl všemi 24 hlasy právě rodící se koalice schválen – bez vysvětlení a uvedení důvodů. Proti se zvedlo 12 rukou včetně nás tří zastupitelů Zelené pro Opavu a 3 se zdrželi. Hrozilo snad, že by tajná volba nedopadla podle nedávno sepsané koaliční dohody pěti stran? A jak bude toto seskupení samo se nazývající „duhovou“ koalicí fungovat za měsíc, dva, půl roku či rok? Když si nevěří už na samém začátku? (více k veřejné volbě zde)

Na radních a náměstcích se šetřit nebude!

Proběhlo schválení programu zasedání, volba členů návrhové komise. Volba členů volební komise byla vypuštěna, protože jí pro veřejnou volbu není třeba. Další bod: Stanovení počtu členů rady a náměstků. „Snížil se počet zastupitelů z 45 na 39, navrhuji snížení radních z 11 na 9“, zazněl logický návrh zastupitele Javorského (KSČM), podpořen mnou i zastupitelkou Brňákovou (Opavané), která navíc upozornila na napjatý rozpočet města, jemuž by snížený počet placených radních ulevil. Právě tvořící se opozice byla všemi svými 15 hlasy PRO. Ovšem 9 radních by pro rozdělení mezi 5 stran nestačilo a tak bylo 24 hlasy schváleno 11 členů rady města stejně jako v minulém volebním období a počet náměstků byl také zachován, tzn. že budeme mít nadále v Opavě 3 náměstky. Pro tuto chvíli všichni, včetně vítězného ANO zapomněli na sliby o snižování nákladů a zefektivnění řízení města, šetřit se zřejmě bude jinde! Už po cca hodině jednání, kolem 16:00 došlo na volbu primátora. Za hnutí ANO 2011 byl navržen Martin Víteček. Já jsem navrhla paní Simonu Bierhausovou – „získala v těchto volbách nejvíce hlasů a měla by být primátorkou!“ Paní Bierhausová (ANO) s díky nominaci odmítla a tak se hlasovalo pouze o jednom kandidátovi – PRO 24, PROTI 2, ZDRŽELO SE 12. Ze zastupitele Martina Vítečka se stal primátor. V této chvíli již exprimátor Jirásek předal primátorský řetěz a řízení schůze svému nástupci.

Nový primátor v akci

Primátor Víteček přečetl sepsanou děkovací řeč, ve které poděkoval jmenovitě i celému předchozímu vedení a slíbil, že zvýší turistickou atraktivnost Opavy. Poté se nejistě ujal řízení schůze. Nechal hlasovat o „paní magistryni Simoně Bierhausové“ do funkce 1. náměstkyně primátora. „Pro hlasovalo dvacetpět, proti žaden…“. Už víme, že slovo „žaden“ je součástí primátorova slovníku. Použil ho hned několikrát. Následně byli schváleni ve společném hlasování oba náměstci primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) a Josef Stiborský (KDU-ČSL). Následovala volba dalších 7 členů rady, kde „duhová“ koalice schválila drtivou převahu zástupců ANO – k primátorovi a 1. náměstkyni tak přibyli ještě radní Simona Horáková, Lukáš Kovařík, Adam Ludvík Kwiek, Libor Menšík, Milan Němec. Jedenáctičlennou radu pak už doplnil jen René Holuša (Starostové) a Marek Veselý (ODS).

Zdálo se, že má nový primátor to nejhorší za sebou, jenže ho nervozita dostala natolik, že v nachystaném textu jedno usnesení vynechal a další navrhovaná usnesení nedávala smysl. Nastaly zmatky, zpochybnění ze strany několika opozičních zastupitelů. Za můj návrh na přestávku se zatvářil vděčně.

Po přestávce se dořešilo hlasování o pořadí zastupování členů vedení města. Čerstvě zvolený primátor pak trochu zapomněl sledovat, co se skutečně děje a při čtení přichystaného scénáře řekl, že se bude hlasovat o návrhu Milana Koláře, ačkoliv dotyčný daný návrh vůbec nedal. Po mém upozornění, se opravil, že to vlastně nebyl návrh pana Koláře, ale jeho. Proběhlo schválení svěření úkolů primátorovi města a náměstkům. Nabyla jsem dojmu, že je pan Víteček minimálně superman. Nabral si toho k funkci primátora, která je mj. i hodně reprezentativní, poměrně dost – vnější vztahy a zahraniční spolupráci, finance, majetek, veřejné zakázky, interní audit, Městskou policii a Městské lesy. Paní 1. náměstkyně Bierhausová zůstala věrna oblasti školství, kterou zná ze své profese a přibrala si sport, prevenci kriminality, investice, spolupráci s městskými částmi, Středisko volného času a sportovní organizace. Náměstek Stiborský se bude věnovat sociálním věcem, dopravě, informačním systémům, Městskému dopravnímu podniku a Seniorcentru. A na náměstka Halátka už toho moc nezbylo, anebo si toho jako ten nejzkušenější prostě mnoho nenechal. Kdo umí, umí. Navíc už vše důvěrně zná z předchozích 4 let: rozvoj města a urbanismus, životní prostředí, cestovní ruch, kultura, kulturní organizace a Technické služby.

Odměny zastupitelů a zřízení výborů

Dopracovali jsme se k 12. bodu jednání – odměny neuvolněných členů zastupitelstva města, což jsou všichni mimo primátora a náměstky. Neuvolnění členové zastupitelstva vykonávají funkce vedle svého běžného zaměstnání. Výše odměn zůstala stejná, jak bylo nastaveno v roce 2010. Zastupitel města dostává hrubou měsíční odměnu 1780 Kč, pokud je členem komise či výboru – 2105 Kč, zastupitel, který je zároveň předseda komise či výboru 2630 Kč a radní města 5230 Kč. Zastupitelstvo dále zřídilo kontrolní a finanční výbor, které musí mít ze zákona a schválilo předsedy a členy. Olga Pavlíčková navrhla naše zástupce do výborů: kontrolní – Ondřej Kubesa, finanční – Pavla Brady.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jan Sedláček (ČSSD), tedy zastupitel opozice, ovšem v případě finančního výboru představitelé koalice přidělili předsednictví finančního výboru svému koaličnímu zastupiteli Ing. Lumíru Měchovi (Starostové). Přitom funkcí obou výborů je především kontrolní činnost fungování zastupitelstva, proto bývá svěřeno opozici. V minulém volebním období byl předsedou finančního výboru nejdříve Ing. Zbyněk Stanjura a poté Ing. Marek Veselý (oba ODS) a kontrolního výboru Mgr. Ing. Jaroslav Černý (KDU-ČSL), tedy zastupitelé opozice. Trochu naivně jsme očekávali, že bude nastolený trend k větší otevřenosti pokračovat i po volbách. A to jsme ještě nevěděli, co nastane v posledním bodě jednání! Přes všechny námitky opozice i přítomných občanů byl schválen další termín zastupitelstva na 15. listopadu od 9 hod. ráno! Občané, kteří se budou chtít zúčastnit, si musí vzít dovolenou a nová koalice tím vrací Opavu do stanjurovské éry, kdy byla účast občanů na zastupitelstvech na obtíž. Ovšem vzhledem k tomu, že je součástí koalice také ODS v čele s panem Veselým, není se až tak čemu divit. Vyjádření našeho klubu najdete zde.

V závěrečném bodě jsem si vyžádala slovo a přečetla otevřený dopis s výzvou našeho klubu zastupitelů, aby se k nám přidalo zbývajících 36 zvolených zastupitelů a zveřejnilo svůj majetek při nástupu do funkce. Tak uvidíme, jaký bude zájem o větší transparentnost v praxi.

Vaše

Pavla Brady

 

Videozáznam zastupitelstva najdete zde.