Důležitým faktorem pro dlouhodobý, stabilní a perspektivní rozvoj města je jeho živé centrum. Ačkoliv Opava (na rozdíl od Ostravy) není výrazněji postižena fenoménem umrtvování centra, je nanejvýše vhodné podívat se na jeho příčiny, aby mu bylo možno předejít. 

Základním pilířem pulsujícího srdce města je dostatek bytových prostor. Z tohoto důvodu nejenže není vhodné předělávat původní byty na kancelářské prostory, naopak je vhodné část takto přetvořených prostor postupně navracet původnímu účelu. Město v posledních letech přistoupilo k obnově řady domů v centru a uvažuje o zřízení dalších bytů, např. v části budovy Divadelního klubu (po jeho rekonstrukci).

Dalším předpokladem života centra je funkční síť drobných provozoven obchodů a služeb, které občanům umožňují obstarat všechny běžné nákupy a záležitosti. K tomu je třeba nastavit výši nájmů tak, aby pro provozovatele nebyla likvidační. Platí známá pravda, že lepší je menší nájem z využitého prostoru než žádný z prázdného. Soukromé vlastníky nebytovách prostor může město k rozumné výši nájmu provozovatelům motivovat například finančně výhodným pronájmem části chodníku pro vybudování letní předzahrádky nebo zlepšit dostupnost provozovny instalací stojanu na kola.

K plnohodnotnému životu patří také dostatek kulturních a stravovacích zařízení, dostupná doprava a možnost vyžití pro děti obyvatel centra. V předešlých letech se městu v centru podařilo vytvořit několik hřišť (náměstí Osvoboditelů, okolí Ptačího vrchu), která by měla být doplňována dalšími ve vhodných vnitroblocích nebo jiných volně přístupných prostranstvích. Zatímco městská hromadná doprava zajišťuje obslužnost městského centra dostatečně, úkolem zůstává zajistit rezidentům dostatečný počet parkovacích míst. Tato potřeba by mohla být uspokojena vybudováním parkovacích míst ve vymezených částech vnitrobloků.

Pro vyšší komfort návštěvníků kulturních zařízení, zejména divadla, se uvažuje o zřízení kavárny či vinárny v bývalém Divadelním klubu a o rekonstrukci kina Mír pro promítání filmů, divadelní představení hostujících i amatérských souborů, koncerty a přednášky.

Jak rekonstruovat a podnikat v památkové zóně

Důležitou okolností je nastavení rozumných, kompromisních podmínek pro užívání a rekonstrukce nemovitostí z hlediska památkové péče. Mají být stanoveny transparentně, po dohodě zástupců města, pracovníků památkové péče a provozovatelů budov tak, aby charakter hodnotných nemovitostí zůstal zachován bez zbytečného prodražování úprav a omezování provozu. Tady by město mohlo věc podpořit vytvořením fondu na podporu obnov průčelí architektonicky cenných budov, které sice nejsou památkou a nemohou tudíž získat dotace z ministerstva kultury, ze strany památkové péče jsou na ně ale kladeny obdobné nároky, jako by památkou byly.

Nezbytnou podmínkou udržitelného života v centru města je konečně i realisticky vytvořený územní plán. Každé město má vzhledem určitou kupní sílu odpovídajícím jeho velikosti. Záleží na přístupu představitelů radnice, zda se ji rozhodnou využívat nabídkou stále nových nákupních „center“ na periferii, nebo zajištěním stabilní nabídky obchodů a služeb v opravdovém centru města. Z tohoto důvodu považuji za důležité, aby se město nezavazovalo k vymezování dalších vlastních pozemků pro stavbu marketů, jak je to stanoveno i v jednom z bodů našeho volebního programu. Věřím, že se tak výrazně přispěje ke stabilizaci situace obyvatel a živnostníků, a to nejen v centru města.

Další články autorky/autora