25. a 26. září 2015 se ve finských Helsinkách konala konference Green Cities, která nabídla setkání starostů, místostarostů a zastupitelů evropských zelených stran. Za českou Stranu zelených se konference zúčastnila předsedkyně SZ a starostka Brna – Nového Lískovce Jana Drápalová, místopředsedkyně SZ a bývalá první náměstkyně primátora, nyní zastupitelka, v Opavě Pavla Brady, Pavel Bednařík, který je zastupitelem v Olomouci a já, Olga Pavlíčková, zastupitelka z Opavy. Pavla Brady byla navíc v přípravném výboru konference, kterou organizovala Evropská strana zelených (EGP).

Konference byla dvoudenní. V pátek se konaly panely na různá témata. V každém panelu byli tři hlavní prezentátoři. V panelu, který se věnoval bydlení, vystoupila Jana Drápalová se svou zkušeností s renovací bytového fondu v Brně-Novém Lískovci a v panelu, který se věnoval tématu žen v politice, prezentovala své zkušenosti z komunální politiky Pavla Brady. V sobotu dopoledne jsme měli možnost zúčastnit se dalších panelů a odpoledne jsme věnovali praktickým ukázkám zelené politiky v Helsinkách.

Kromě pracovní části se konaly i společenské akce – ve čtvrtek večer nás zelená místostarostka Helsinek provedla po historickém ostrově Suomenlinna , v pátek večer jsme si zavečírkovali a v sobotu večer jsme byli pozvaní do hlavní kanceláře finských zelených na krátké posezení.

Páteční panely byly tematicky nabité a k tomu všemu probíhaly vždy tři najednou, takže bylo těžké se rozhodnout, na který jít. Strategicky jsme se rozdělili a pak jsme si o těch „našich“ tématech vzájemně poreferovali. Přehled všech témat a prezentací najdete na stránkách konference.

Prezentující mluvili o zkušenostech s participativním rozpočtem (téma: A Government for or by the Citizens?), zaváděním zelených principů do cestovního ruchu (A Green Way of Dealing with Tourism), integraci menšin/cizinců (We’re different, but equal!), fungování systému sdílení aut a udržitelné dopravy obecně (Smart citizens – smart cities), prosazováním práva na důstojné bydlení (Housing, a Right). Pro praktickou část v sobotu odpoledne jsem si vybrala Smart City Pilot. V oblasti přístaviště, které se přestalo používat, vzniká v Helsinkách zcela nová obytná a obchodní čtvrť, která je stavěna podle principu smart city, tzn. s využitím moderních technologií i s participací občanů, kteří v ní bydlí nebo budou bydlet (např. na výstavbě bytového domu se podíleli lidé důchodového věku, kteří si dům přizpůsobili svým potřebám).

O zelené (nejen) komunální politice jsme mluvili vlastně pořád – o přestávkách, při obědě, na večírku. Celá konference mi přinesla hodně motivace a inspirace pro další práci v komunální politice v Opavě a regionální politice v našem kraji. Jedním z nejzajímavějších témat pro mě byla doprava, respektive jak západní a skandinávská města řeší problém dopravy a parkování. Motivují lidi používat hromadnou dopravu nebo cyklodopravu proto, že je po všech stránkách výhodná (rychlejší přesuny, chůze nebo jízda na kole je dobrá pro zdraví, je levnější, apod.) Zaměřili se na hromadnou dopravu a udělali její používání co nejjednodušší a nejlevnější formou dopravy ve městě. V německém Tübingenu nebo švédském Malmö se začíná postupně rozšiřovat tzv. carsharing, tedy systém sdílení aut, který je další cestou, jak vyřešit problémy s parkováním, které je např. v Opavě jedním z palčivých témat. Velmi mě také zaujalo to, jak např. v norském Trondheimu uzavřely všechny hlavní politické strany dlouhodobou dohodu o udržitelné dopravě  a zavázaly se ji dodržovat, bez ohledu na to, která z těchto stran zrovna vyhraje volby. Obecně ve všech skandinávských zemích funguje politika více na dohodách než politickém soupeření.

Chtěla bych tímto poděkovat předsednictvu a hlavní kanceláři Strany zelených, že mi umožnili na konferenci být. Jela bych na ni i na své náklady, ale jsem ráda, že jsem mohla reprezentovat Czech Greens, tedy naši Stranu zelených.

Další články autorky/autora