Zeleň ve městě je až překvapivě sporné téma. Vedle většiny lidí, kteří si představují ideální město jako plné stromů zlepšujících kvalitu ovzduší a zkrášlujících veřejný prostor, se vždy najde i řada odpůrců, kterým vadí, že stromy (obvykle ty před jejich domem) stíní a padá z nich listí. Provozovatelé inženýrských sítí by pak asi byli nejraději, kdyby ve městě nerostly vůbec žádné stromy. Slibovat tedy masivní výsadby zeleně v centru města by znamenalo neříkat celou pravdu. 

Stromy

Nově vysazená alej u Vávrovic

Kde zeleň ale bezesporu patří, a kde je jí zoufale třeba, je extravilán – tedy v případě Opavy otevřená, zemědělsky intenzivně využívaná krajina – z ekologického hlediska ovšem „agrární poušť“ s minimem příležitostí pro rostliny i živočichy. Mnozí se s tímto stavem smířili a možná si ho ani neuvědomují, protože už do volné krajiny nechodí. Je smutné, jak snadno se smiřujeme se zastavováním produktivních a potenciálně velmi krásných ploch distribučními sklady, nákupními centry nebo dopravními stavbami.

Jako Zelení si to uvědomujeme a podporujeme výsadby stromořadí v okolí Opavy. Za poslední roky lze namátkou jmenovat výsadby ve Vávrovicích, Milostovicích, Zlatníkách nebo na ulici Hillova v Kateřinkách. Do výsadeb se zapojuje i veřejnost – jednotliví občané i celé spolky a sdružení. Člověk si mnohem více váží něčeho, co sám pomohl přivést k životu.

Další články autorky/autora