Zastupitelé zvolení za Zelenou pro Opavu vyzývají v otevřeném dopise všechny opavské zastupitele ke zveřejnění majetkových přiznání ke dni nástupu do funkce. Zároveň sami jako první zveřejnili soupis svého majetku (obojí k nalezení níže). Každý rok budou zveřejňované informace aktualizovat. Občané budou moci sledovat, zda naši zastupitelé v průběhu výkonu svého zastupitelského mandátu „záhadně nezbohatli“. Zelená pro Opavu se tak hlásí k větší transparentnosti v souladu s návrhy iniciativy Rekonstrukce státu.

Majetková přiznání zastupitelů za Zelenou pro Opavu

Stav k 1. 11. 2014

Pavla Brady

Nemovitý majetek:

 • byt 3 + 1 v osobním vlastnictví, Opava-Město, koupeno v roce 2003, pořizovací cena 980.000 Kč; na nemovitosti vázne zástavní právo z hypotéky u České spořitelny viz níže
 • byt 1 + 1 v osobním vlastnictví, ve společném jmění manželů, koupeno v roce 2011, pořizovací cena 585.000 Kč; hypotéka u Komerční banky viz níže
 • objekt k bydlení včetně pozemků v obci Skřipov, získáno darem od rodičů v roce 2013; cena nebyla určena

Movitý majetek:

 • osobní automobil Honda Civic kombi 2 TD (rok výroby 1999), pořízeno v roce 2006

Ostatní majetek:

 • životní pojištění
 • stavební spoření
 • penzijní připojištění

Závazky:

 • hypotéka u České spořitelny, zbývá doplatit 141.473 Kč
 • hypotéka u Komerční banky (spolu s manželem), zbývá doplatit 339.529 Kč

Pavel Stehlík

Nemovitý majetek:

 • nevlastním

Movitý majetek:

 • nevlastním

Ostatní majetek:

 • kapitálové životní pojištění
 • investiční životní pojištění
 • stavební spoření
 • penzijní připojištění

Závazky:

 • žádné

Olga Pavlíčková

Nemovitý majetek:

 • byt 3 + 1 v osobním vlastnictví, Opava-Jaktař, odhadní cena 1.200.000 Kč (rok 2006); na nemovitosti vázne zástavní právo z hypotéky (viz níže)

Movitý majetek:

 • osobní automobil Honda Jazz 1,2 (rok výroby 2006)

Ostatní majetek:

 • kapitálové životní pojištění
 • stavební spoření
 • úrazové pojištění
 • nemocenské pojištění
 • pojištění právní ochrany
 • penzijní připojištění

Závazky:

 • hypotéka České spořitelny, zbývá doplatit 318.406 Kč

Otevřený dopis zastupitelům statutárního města Opavy

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

my, níže podepsaní zastupitelé zvolení za Zelenou pro Opavu, se na Vás obracíme tímto otevřeným dopisem z níže uvedených důvodů.

V prvé řadě Vám blahopřejeme ke zvolení a věříme, že budeme společně schopni pracovat ve prospěch občanů našeho města. Věříme, že bude pokračovat proces zvyšování transparentnosti a otevřenosti města, tak jak byl nastolen již v minulém volebním období. Pouze tak lze totiž předejít korupci. V souvislosti s tím Vás vyzýváme ke zveřejnění svých majetkových přiznání v podobě soupisu veškerého movitého i nemovitého majetku, a to včetně vlastnictví cenných papírů, podílů v obchodních společnostech a dluhů – vše k dnešnímu dni ustavujícího zastupitelstva, v elektronické podobě přístupné široké veřejnosti, nejlépe na webových stránkách města. Přikládáme naše prohlášení, která jsou již dostupná na webu www.zelenaproopavu.cz.

Majetková přiznání veřejných činitelů slouží k tomu, aby občané mohli sledovat, zda naši zastupitelé v průběhu výkonu svého zastupitelského mandátu „záhadně nezbohatli“. Každý rok pak budou zveřejněné informace aktualizovány. V zahraničí se jedná o běžnou praxi. Tímto krokem nahradíme také nedokonalost zákona o střetu zájmu, který povinnost zveřejňovat majetkové poměry ukládá pouze politikům ve výkonných funkcích, tedy nikoli všem zastupitelům, a to pouze v rozsahu toho, co nabyli za poslední rok. Zákon tedy neumožňuje kontrolu toho, s jakým majetkem do politiky vstupovali. Elektronická majetková přiznání při nástupu do funkce jsou také v souladu s návrhy zákonů v rámci iniciativy Rekonstrukce státu.

Věříme, že se k této naší snaze o ještě větší transparentnost našeho města připojíte.

S pozdravem,

Pavla Brady, Pavel Stehlík a Olga Pavlíčková