Respektujeme právo rady města na personální změny v pozicích ředitelů organizací města. Zároveň jsme však přesvědčeni, že by rada měla postupovat v rámci zákonů, svých kompetencí i určité etiky. Veškerá svá rozhodnutí musí být radní, spravující majetek města, také vždy schopni obhájit před veřejností. Současná rada, však mnohé z výše uvedeného nectí.

O osudu čtyř městských firem (Městské lesy, Městský dopravní podnik, Slezské divadlo a Technické služby) rozhodli radní 25. března bez řádných písemných podkladů a minimálně v jednom případě dokonce na základě zavádějících ústně podaných informací. Přestože se jednalo o výtkách k práci ředitelů a jejich odvolávání, nebyli dotčení manažeři o svých pochybeních informováni, nedostali žádné písemné výtky, upozornění či pokyny, jak mají být podle nové rady společnosti města řízeny. Většinu informací o rozhodnutích rady se navíc ředitelé nedozvěděli od primátora M. Vítečka (ANO) či jeho náměstků, ale až z médií. Naprosto alarmující je pak případ odvolání ředitele Městských lesů Ing. R. Binara. Primátor opakovaně uvedl jako jeden z hlavních důvodů pro odvolání neefektivní hospodaření městských lesů pod jeho vedením. Přitom z prezentace Ing. Binara na zastupitelstvu 27.4. je naprosto jednoznačné, že od svého nástupu do funkce v r. 2012 dokázal zvýšit příjmy z většiny činností, snížil počet zaměstnanců a také mzdové náklady na hektar lesa – viz grafy a videozáznam zastupitelstva na webu města a www.polar.cz v čase 4:19:00.

Pavla Brady, Pavel Stehlík, Olga Pavlíčková

www.ZelenaproOpavu.cz

Toto vyjádření bylo na naši žádost zveřejněno v červnovém čísle městského zpravodaje Hláska. Grafy se do rozsahu vyhrazeného pro opoziční názory nevešly.

Graf-myslivost

 

Graf-mzdy