13. listopadu 2014 si ANO 2011 Opava napsalo na své facebookové stránky: „Téměř dvousetmiliónová sekyra města jako pozůstatek minulého hospodaření magistrátu zdánlivě nemá řešení. Bude se muset šetřit a škrtat…“ Ukázalo se, že „dvousetmiliónová sekyra“ není vlastně sekyra, jak přiznala 1. náměstkyně primátora S. Bierhausová (ANO) pro Opavský a hlučínský deník. A taky se ukázalo, že škrtat a šetřit se určitě nebude na odměnách zastupitelů. Na 2. zasedání opavského zastupitelstva dne 15. 12. 2014 jsem předložila návrh, který – pokud by byl schválen – mohl přinést v rozpočtu města úsporu ve výši okolo 270.000,-Kč ročně. Pro tento návrh hlasovalo jen 6 z 38 přítomných zastupitelů – všichni zastupitelé za Zelenou pro Opavu a tři zastupitelé za ČSSD.

Kde jsem úsporu našla?

Rada města zřizuje tzv. komisi pro občanské obřady. Do ní jmenuje 9 zastupitelů (1 uvolněného a 8 neuvolněných), kteří oddávají nebo vítají nové občánky našeho města. Každý z neuvolněných zastupitelů dostává měsíčně paušální částku ve výši 3.630,-Kč a to bez ohledu na to, kolik obřadů v daném měsíci vykonali. Za nula obřadů v měsíci 3.630,-Kč, za deset obřadů v měsíci 3.630,-Kč. Napadlo mě, že by bylo možná levnější a spravedlivější, kdyby členové komise dostávali odměnu za každý uskutečněný obřad.

Kolik Opavu stojí odměny oddávajícím?

Počítejte se mnou: 8 oddávajících x 3.630,-Kč x 12 měsíců x 4 roky = 1.393.920,-Kč za jedno volební období. V minulém volebním období se podle informací z matriky uskutečnilo 620 klasických svateb, 8 – 10 jubilejních svateb za rok (tedy počítám 40 za volební období) a 11 ceremoniálů vítání občánků za rok (tedy 44 za volební období). Zaokrouhlila jsem tedy počet obřadů na cca 700 za jedno volební období. Odměna za jeden obřad je tedy zhruba 1.991,-Kč.

Jak to funguje jinde?

Napsala jsem do 17 statutárních měst velikostí srovnatelných s Opavou dotaz, jak u nich fungují odměny za oddávání. Odpověď jsem dostala ze 12 z nich. Ve VŠECH těchto městech jsou oddávající odměněni buď za každý jednotlivý obřad nebo den oddávání. V Liberci a Frýdku-Místku dokonce tuto činnost zastupitelé dělají v rámci své funkce, tedy zdarma. Ani v jednom městě není odměna vyplácena paušálně měsíčně v takové výši jako v Opavě (přehled odměn v jiných městech viz tato tabulka). Opava je opravdový unikát.

Jak by to v Opavě mohlo fungovat?

Vezměme si, že by částka odměny pro oddávajícího byla např. 400,-Kč za každý jednotlivý uskutečněný obřad. Při průměrném počtu 700 obřadů za jedno volební období by tak celková částka na odměny pro oddávající byla 280.000,-Kč. Město by tedy uspořilo v rozpočtu částku 1.113.920,-Kč, tedy cca 278.480,-Kč ročně.

Jaké protiargumenty zazněly na zasedání zastupitelstva?

Protiargument č. 1

Paní 1. náměstkyně Simona Bierhausová (ANO 2011) začala argumentovat jako první a řekla, že podle čísel, které jí poslala matrika, půjde o úsporu jen ve výši 16.000,-Kč ročně. Přiznám se, že po tomto argumentu jsem chvíli oněměla. Později v rozpravě po dotazu pana zastupitele Pavlíčka (Opavané) paní náměstkyně přiznala, že jí zřejmě z matriky poslali nepřesné propočty a mé výpočty jsou správné. Paní náměstkyně tím zastupitele uvedla v omyl. Snad to bylo neúmyslně a jen vinou špatné přípravy na argumentaci k tomuto bodu.

Protiargument č. 2

Protiargument, který jsem očekávala: „Jste zastupitelkou čtyři roky, proč s takovým návrhem přicházíte až teď?“ Tento argument zazněl z úst primátora Martina Vítečka (ANO), radního Marka Veselého (ODS) a zastupitele Vladimíra Javorského (KSČM). Panové Veselý a Javorský jsou – jen tak mimochodem – členy komise pro občanské obřady. Tento argument je samozřejmě na místě. A na místě je i omluva z mé strany, že jsem se tím nezabývala dříve. Na svou obranu ale musím napsat, že jsem nebyla v minulém volebním období členkou této komise a přiznám se, že jsem se o její činnost nezajímala. Začala jsem se nad tím zamýšlet až teď, když jsem se stala její členkou. Mohla jsem nechat věci, tak jak jsou, pobírat 3.630,-Kč měsíčně za členství v této komisi a oddávat, což je činnost, na kterou jsem se těšila a připravovala se na ni. Nechtěla jsem ale jen proto, že jsem si toho nevšimla dříve a abych se vyhnula tomuto argumentu, fungovat v systému, který je podle mě nehospodárný a pro město finančně zbytečně moc zatěžující.

Protiargument č. 3

Oddávající reprezentují město a proto odměna slouží i k nákupu reprezentativního ošacení a úpravě vlasů. Já tedy takto odměnu pro oddávající nechápu. Když si oddávající koupí nové šaty, nevěřím tomu, že je používá pouze pro oddávání. Možná to vidím jinak, protože naštěstí nepotřebuji, aby mi nákup oblečení dotovalo město. Jiní oddávající mohou ale být v jiné finanční situaci. Pokud ale nemají dostatek finančních prostředků na nákup reprezentativního oblečení, nemusí činnost oddávajícího vykonávat. Přesto – rada, které jsem svým návrhem chtěla dát prostor k vytvoření nového systému, by mohla kromě částky za oddávání, určit i tzv. ošatné, které by se vyplácelo jednou ročně. Funguje to takto např. ve Zlíně, kde oddávající zastupitelé dostávají částku 200,-Kč za každý jednotlivý obřad a 5.000,-Kč ročně jako ošatné.

Protiargument č. 4

Svatební obřady neprobíhají jen v Opavě, ale také ve Štáblovicích nebo Loděnici, takže oddávající stráví tímto obřadem více času než obřadem v Opavě. I zde rada města mohla stanovit jinou částku za oddávání v Opavě a jinou za oddávání mimo Opavu. I kdyby byla částka odměny za obřad v Opavě 400,-Kč a částka za obřad mimo Opavu např. 600,-Kč, stále by byl systém mnohem levnější než ten stávající.

Protiargument č. 5

Systém by stejně nebyl spravedlivý, protože někdo třeba slouží u 4 obřadů za den a jiný má jen jeden obřad za den. Přiznám se, že tento argument jsem (možná) pochopila až po skončení debaty. Vyslovili ho radní Marek Veselý (ODS) a Simona Horáková (ANO) (oba jsou členy obřadní komise) a zřejmě tím mysleli fakt, že některý oddávající by si vydělal více než jiný. Doufám, že tento argument chápu tak, jak ho mysleli. Pokud ne, omlouvám se. Na to se dá říci jen to, že snad nikdo ze zastupitelů nedělá tuto činnost proto, aby si vydělal peníze. I když po skončení debaty a hlasování jsem nabyla jiného dojmu.

Jak zastupitelé hlasovali o tomto předloženém bodu?

Tučně jsou označeni členové komise pro občanské obřady.

  • PRO ÚSPORU  hlasovali tito zastupitelé: Pavla Brady (Zelená pro Opavu), Tomáš Čvančara (ČSSD), Radim Křupala (ČSSD), Libor Moravec (ČSSD), Olga Pavlíčková (Zelená pro Opava), Pavel Stehlík (Zelená pro Opavu)
  • PROTI ÚSPOŘE hlasovali tito zastupitelé: Simona Bierhausová (ANO), Alexandr Burda (Změna pro Opavu), Ivan Drábek (KDU-ČSL), Dalibor Halátek (Změna pro Opavu), Jan Hanuš (KDU-ČSL), René Holuša (SNK), Simona Horáková (ANO), Vladimír Javorský (KSČM), Adam Ludvík Kwiek (ANO), Libor Menšík (ANO), Petr Mlýnek (SNK), Milan Němec (ANO), Petr Pavlíček (Opavané), Martin Sedlář (ANO), Marek Veselý (ODS), Martin Víteček (ANO), Jan Zelinka (ODS)
  • ZDRŽELI SE tito zastupitelé: Jaroslav Čech (KSČM), Libor Pěčonka (KSČM), Josef Stiborský (KDU-ČSL), Ondřej Tůma (Změna pro Opavu), Martin Viltavský (KSČM)
  • NEHLASOVALI tito zastupitelé: Hana Brňáková (Opavané), Petr Czudek (ODS), Jiří Juchelka (ČSSD), Jana Kolarczyková (ANO), Milan Kolář (ANO), Miroslava Kolář (ANO), Lukáš Kovařík (ANO), Lumír Měch (SNK), Jan Sedláček (ČSSD), Libor Witassek (Změna pro Opavu)

Má rezignace na členství v komisi pro občanské obřady

Po rozpravě a následném hlasování jsem se rozhodla na členství v komisi rezignovat. Jak jsem napsala ve své rezignaci, nemohu se ztotožnit s tím, že bych pobírala měsíční paušální odměnu bez ohledu na to, kolik obřadů v daném měsíci vykonám. Na tomto systému se podílet nechci.

 Ještě není konec…?

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení, proto by se měl znovu projednávat na 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v březnu 2015. Věřím, že si alespoň někteří zastupitelé uvědomí, že jejich role je být řádným hospodářem své obce a hlasování dopadne ve prospěch nezanedbatelné úspory v rozpočtu města.

Celou rozpravu k tomuto bodu lze shlédnout na videozáznamu z 2. zasedání zastupitelstva města.

Další články autorky/autora