Na začátku tohoto roku žádaly všechny opoziční kluby radu města o prostor pro svá vyjádření v Hlásce. Žádost vycházela z tiskového zákona č. 46/2000 Sb., kde se v § 4a píše, že „Vydavatel periodického tisku územního správního celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního správního celku, týkající se tohoto územního správního celku.“

Rada města této žádosti vyhověla, což potvrdil primátor M. Víteček (ANO) v e-mailu zaslaném 12. 3. 2015. V e-mailu nám oznámil, že „Dospěli jsme [jako Rada města] k závěru, že všem stranám zastoupeným v zastupitelstvu města dohromady poskytneme od květnového vydání jednu redakční stranu, a to v poměru 2000 znaků pro opoziční strany a 1500 znaků pro radniční koalici. Příspěvky budeme zveřejňovat podle data doručení do zaplnění stránky.“ Podmínkou samozřejmě je, že článek bude redakční radě zaslán do 12. dne předchozího měsíce, aby mohl být otištěn v následujícím čísle Hlásky.

V praxi to probíhá tak, že my jako opoziční strana zašleme redakční radě článek a většinou primátor (nebo zřejmě spíše jeho mediální poradce, kterého si platí z městského rozpočtu) k němu napíše reakci, kterou si ale můžeme přečíst až po vydání Hlásky. I když, jak už se jednou stalo, obsahuje lživá tvrzení, nemáme už šanci na něj reagovat.

Tento měsíc ale vedení města překročilo i jinou hranici, a to hranici svého závazku. Přestože jsme článek poslali v řádném termínu (12. 8. 2015), redakční rada nám oznámila, že ho zveřejní až v říjnovém čísle, protože „vedení města ještě pracuje na odpovědi“.

Jednalo se o článek, ve kterém rozebíráme, proč město, resp. vedení města potřebuje inzerci v Regionu Opavsko. Že by vedení města nevědělo, jak reagovat, jak občanům zdůvodnit, proč zbytečně plýtvá jejich penězi? Je třeba „vymyslet“ ty správné důvody, a to chce zřejmě nejméně měsíc času. To, že vedení města porušilo svůj vlastní slib (respektive slib Rady města), přece nevadí. ANO, není to poprvé, kdy se sliby a závazky mění podle toho, jak se to zrovna hodí do krámu. A mediální obraz je přece to nejdůležitější, čím se vedení města v čele s primátorem Martinem Vítečkem (ANO) na radnici zabývá.