Je Silvestr a tak vám přinášíme top 10 nejlepších výroků z 2. zasedání opavského zastupitelstva, které se konalo 15. 12. 2014.

1. Primátor Martin Víteček (ANO 2011)  představuje rozpočet města na rok 2015:

„Na tento dokument jsme si sedli hned druhý den po ustavujícím zastupitelstvu, protože bylo nutné to probrat. Zjistili jsme, že je v docela v takovém žalostném stavu. Museli jsme zasáhnout do toho do těch rozpočtů. Museli jsme zasáhnout do a předpokladů, do těch dotací příspěvkovým organizacím a museli jsme zasáhnout do předpokládané ztráty dopravního podniku. Jednali jsme se všemi řediteli, jednali jsme s šéfy odborů a dostali jsme se k tomuhle. Je to průměrně vlastně ten první ten náš ta priorita byla taková, že to prostě budeme muset snížit o minimálně na rok na dotaci nebo na výši roku 2014 a s tím, že jsme prioritně to chtěli ponížit o 10% a také jsme museli vyřadit veškeré investiční akce mimo jedné, kde je to…a to se jedná o ulici Gudrichovou, kde to je podmíněno ještě nějakou další investicí a jinak veškeré ostatní investice jdou čistě z dotačních programů, kdy město nebo kdy ty dotační programy bude až 85%, takže dostali jsme se na tudletu částku. Dostali jsme se na nulu. To je tak všechno. Bylo to hodně práce, nezřídka nebo bylo to po večerech s radními, s odborníky, s řediteli a s vedoucími odborů. Představovalo to spoustu práce.

 

2. Olga Pavlíčková (Zelená pro Opavu) reaguje na úvodní slovo primátora k rozpočtu na rok 2015:

„Já jsem překvapená, že vůbec zdůrazňujete, že hned první den jste začali pracovat. Od toho jste placeni, abyste pracovali. Jste primátor města, které má rozpočet skoro miliardu, 900 milionů a samozřejmě se předpokládá, že třeba budete pracovat i dýl.“

 

3. Náměstek Dalibor Halátek (Změna pro Opavu), který je náměstkem primátora od října 2010, se brání námitkám Pavly Brady (Zelená pro Opavu), že jeho strana měla ve volebním programu „Kdo třídí, ušetří.“ a nyní navrhuje, aby se poplatek za svoz odpadu zvýšil všem bez rozdílu o 99,-Kč/rok:

„Ano, zpracováváme nějaký záměr na to, aby byli motivováni ti, kteří třídí, protože je to motivační složka, která se nám vrátí, protože surovinu prodáváme a dostáváme za to i dotaci….Bohužel v tuto chvíli během toho měsíce se nám to nepodařilo dotáhnout do provozuschopného stavu.“

„Opravdu za měsíc jsem nestihl všechno, co jsem si do programu napsal.“

Všiml si pan náměstek, že tato agenda je v jeho gesci už od října 2010 a že několikrát přebíral za město ocenění za to, jak občané města třídí odpad?

 

4. Náměstek Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) na námitku Tomáše Čvančary (ČSSD), že pro pětičlennou rodinu není navýšení poplatku za svoz odpadu nezanedbatelné:

„100,-Kč za rok není zase taková částka.“

T. Čvančara panu náměstkovi připomněl, že 5 x 99,-Kč nerovná se 100,-Kč a že ne každý má plat náměstka primátora statutárního města.

 

5. Primátor Martin Víteček (ANO 2011) poté, co neodpověděl Olze Pavlíčkové (Zelená pro Opavu) a byl znovu dotázán Radimem Křupalou (ČSSD), odpovídá na dotaz, k čemu konkrétně bude sloužit příspěvek Slezské univerzitě ve výši 300.000,-Kč:

Primátor: „Na podporu společných projektů.“

Radim Křupala: „Máme ty společné projekty?“

Primátor: „Ne, nemáme ještě.“

 

6. Náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) reaguje na stejný dotaz ohledně příspěvku města Slezské univerzitě:

„Uvědomujeme si, že máme univerzitu a snažíme se s univerzitou lépe a více spolupracovat, než to dělalo minulé vedení.“

To si opravdu myslí, že v Opavě nikdo neví, že je náměstkem primátora od října 2010, tedy že „minulé vedení“ je i on? Nebo se jedná o sebekritiku?

 

7. Primátor Martin Víteček (ANO 2011) odpovídá na dotaz Pavly Brady (Zelená pro Opavu), jakým způsobem vyjde dopravní podnik s rozpočtem nižším o 10 mil. Kč:

„Máme tady k dispozici 25 linek, což je luxus, který si Opava nemůže dlouhodobě dovolit. Je třeba to trošičku zredukovat.“

„Vedení MDPO bude jednat s dozorčí radou o dalších variantách, ať už s tím, že se tato dotace zanechá nebo příp. během roku město najde další finanční možnosti přispění, pokud tam dojde k zásadní změně nebo poklesu dopravní obslužnosti.“

Prostě to škrtli a koncepci teprve vytvoří. A když se ukáže, že 25 linek není zase až takový luxus, tak se budou hledat peníze. Kde? Asi po šuplících stolů primátora a náměstků.

 

8. Radní Marek Veselý (ODS) odpovídá za celou radu na dotazy opozice, proč nebyli nominováni jejich kandidáti do komisí města, když si jejich nominace vyžádal primátor:

„Komise rady jsou poradním orgánem rady. Volí si je rada podle vlastního uvážení. Volí počet komisí, jaký se jí zlíbí; lidé, jaký se jí zlíbí. Může se vám to líbit nebo nemusí, ale tak to je a nemusí vám to nikdo zdůvodňovat. Není to projev arogance. Je to prostě svébytné rozhodnutí rady….Ani jeden člen komise nemusí mít odbornou způsobilost, ani jeden člen komise nemusí mít základní školu, ani jeden člen komise vás nemusí zajímat, jak a kým byl nominován. Pokud vám radní, resp. vedení města odpoví, tak jenom proto, že bude chtít.“

Děkujeme za lekci z demokracie, pane radní.

 

9. Náměstek Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) odpovídá na dotaz Olgy Pavlíčkové (Zelená pro Opavu), proč se změnil již zcela připravený projekt na zděnou tělocvičnu pro ZŠ Opava-Komárov v hodnotě 55 mil. Kč na montovanou tělocvičnu v hodnotě 16 mil. Kč:

„Pokud jde o tělocvičnu v Komárově, tak máme tělocvičnu za 55 mil. na jedné straně a tělocvičnu v Komárově, která má stejný rozměr a menší náklady na druhé straně za 16 mil. Takže politické rozhodnutí, jestli postavit jednu tělocvičnu [pro ZŠ Opava-Komárov] nebo dvě tělocvičny [pro ZŠ Opava-Komárov a víceúčelovou halu pro SFC] plus zrekonstruovat ještě hřiště [pro SFC v Opavě-Kylešovicích], tak já v tom mám jasno. Toto politické rozhodnutí si obhájím kdykoliv a kdekoliv a takovým způsobem jsme zhruba postupovali.“

Nová tělocvična pro SFC má mít údajně provozní náklady ve výši 100.000,-Kč ročně. Nechcete si ji koupit na bydlení?

 

10. Primátor Martin Víteček (ANO 2011) oponuje návrhu Olgy Pavlíčkové (Zelená pro Opavu), aby oddávající dostávali za jeden občanský obřad odměnu ve výši 400,-Kč:

„400,-Kč za jeden obřad není kdovíjaká částka, když uvážíme, že ty ženy se musí připravit, musí mít šaty, vlasy a musí si tam dojet na ten obřad, apod. Že to není jenom hodinová záležitost nebo čase, ale je to reprezentativní záležitost. Musí reprezentovat město. Musí tam být dodržení toho obřadu jako takového.“

 

Všechny citace jsou přepsány z videozáznamu 2. zasedání zastupitelstva města Opavy, které se konalo 15. 12. 2014.


 

Přejeme Vám veselý, klidný, pohodový Silvestr, zkrátka takový, jaký si sami přejete a vše nejlepší v roce 2015!

Zastupitelský klub Zelené pro Opavu ve složení Pavla, Pavel, Pavlíčková