Tu situaci znáte přinejmenším z vyprávění. Zdravotní stav babičky nebo dědečka se ze dne na den zhorší a vy náhle řešíte, jak jim zajistit nepřetržitou péči. Máte práci, živíte rodinu. Po bezesné noci připustíte, že jediným dlouhodobým řešením je umístění v domově pro seniory. Bohužel, dlouhodobým v každém slova smyslu.

Domovy pro seniory jsou plné a pořadníky na ně dlouhé. Většina nabízí místo v horizontu měsíců či spíše let. I když v poslední době vznikla nová zařízení, populace stárne a seniorů, kterým dosavadní pomoc rodiny a terénní pečovatelské služby přestává stačit, přibývá. I přes snahu udržet staré lidi co nejdéle v jejich domácím prostředí tak poptávka po pobytových sociálních zařízeních roste stále rychleji.

Mezi pobytová zařízení patří domy s pečovatelskou službou pro víceméně samostatné penzisty, domovy pro seniory zajišťující běžnou sociální a zdravotní péči a domovy se zvláštním režimem určené pro osoby se závažným chronickým onemocněním. Poptávka po posledně jmenovaných domovech bohužel stoupá i mezi mladšími seniory ve věku do 65 let. Důvodem je stále častější onemocnění Alzheimerovou či jinou demencí, závislost na alkoholu, drogách nebo herních automatech.

 

Doma je doma. Ale co když to jednou nepůjde?

 

Příspěvky jsou vyšší, ale nestačí

Díky dlouhodobému komunitnímu plánování sociálních služeb má Opava o sociálních potřebách svých (nejen) seniorů dostatečný přehled. Na financování sociálních potřeb také odcházejí stále větší prostředky. Zatímco v roce 2010 stály sociální služby 12,25 milionu korun, v roce 2014 to bylo 14,5 milionu a letos už 20 milionů korun. Ani soukromé organizace, které uspokojují sociální potřeby seniorů, se bez finanční pomoci města a kraje neobejdou. Opavským domovům pro seniory poskytlo město v roce 2017 4,7 milionu korun, domovům se zvláštním režimem a zařízením pro osoby se zdravotním hendikepem dalších 2,8 milionu korun. Městské Seniorcentrum zajišťující provoz penzionu a pečovatelské služby inkasovalo příspěvek 2,5 milionu korun.

I když městské výdaje na sociální oblast vytrvale rostou, aktuálním potřebám to stále nestačí. Budiž přitom řečeno, že částka 20 milionů korun není pro téměř miliardový rozpočet statutárního města Opavy nijak kritická. Pro srovnání, kulturu radnice dotuje cca 100 miliony a sport cca 80 miliony korun ročně.

 

Věc priorit

Co a jak bude město financovat, je věcí programových priorit. Prioritou Zelené pro Opavu je systematické zvyšování kapacity domovů pro seniory v souladu s demografickým vývojem tak, aby se čekací doba na přijetí do pobytového zařízení co nejdříve přiblížila době, po kterou ji rodina se zaměstnanými rodiči a nezaopatřenými dětmi dokáže suplovat vlastními silami, resp. s pomocí terénních služeb. Z praxe víme, že většinou jde spíše o týdny než měsíce, natož roky.

Dlouholetí občané našeho města by se neměli obávat komplikací spojených se stárnutím, jejich příbuzní pak zátěže, kterou nemusí být schopni ani při nejlepší vůli dlouhodobě zvládat.