Podpoříme další rozvoj farmářských trhů na Dolním náměstí.

Zasadíme se o vznik komunitních zahrad. Nevyužité pozemky v majetku města nabídneme občanům a spolkům, kteří je budou umět využít.

Připravíme pozemky pro nové zahrádkářské osady. Zahrádkaření prospívá zdraví městské krajiny i jejích obyvatel.