Podpoříme všechna rozumná opatření k ochraně krajiny před suchem, větrnou erozí, bleskovými povodněmi i záplavami.

Urychlíme koncepční výsadbu zeleně do krajiny v okolí města s cílem podpořit její rekreační hodnotu i ekologickou stabilitu.