Zachováme výši poplatků za komunální odpad.

Urychlíme rozjezd kompostovacích programů. Popelnice na bioodpad a komunitní kompostéry zajistíme i pro domy na sídlištích.

Zřídíme středisko pro předcházení vzniku odpadu. Co vám doma překáží, nevyhodíte, ale nabídnete ostatním.

Ve spolupráci s Městskou policií budeme stíhat pachatele černých skládek.

Urychlíme dokončení kanalizace ve městě a v městských částech.