Kvalita životního prostředí spolurozhoduje o našem zdraví. Vzhled města je jeho vizitkou. Potřebujeme dýchat čistší vzduch a méně trpět hlukem. Chceme a potřebujeme, aby Opava byla příjemnějším místem k životu.

Výsledky

Všechny naše aktivity jsme systematicky posuzovali z hlediska dopadů na životní prostředí. Zateplili jsme školky, školy a městské byty a snížili jejich energetickou náročnost. Zavedli jsme program „Zelené úřadování“ – mj. třídíme odpad a pijeme vodu z kohoutku. Vysadili jsme mnoho stromů a keřů na území města i za jeho branami. Obnovovali jsme aleje podél cest, pečovali o městské parky a nastartovali několik projektů ke zvýšení rekreační a biologické hodnoty vybraných území.

Rozpracováno

  • Vznik komunitních zahrad. Nevyužité zahrady v majetku města hodláme nabídnout občanům a spolkům, kteří je dokážou lépe využít.
  • Potírání pachatelů černých skládek (spolupráce s Městskou policií).

Vize a plány

  • Plná podpora péči o vzrostlou zeleň i nové výsadby ve městě a v jeho okolí.
  • Rozvoj sběrných dvorů a kompostovacích programů, další kolo kompostérů pro zahrádkáře.
  • Účinnější postih spalování odpadu v lokálních topeništích.
  • Účinnější čištění odpadních vod ve městě i v městských částech.
  • Plná pozornost protipovodňovým opatřením.
  • Žádný pronájem městských lesů, jsou bohatstvím tohoto města už od středověku. Místo spekulací dlouhodobě udržitelná péče o jejich obnovu.
  • Příspěvek na kastraci volně žijících koček, stop zbytečnému vraždění koťátek.

Podrobnosti