Podpoříme proměnu Slezanky v komunitní centrum s dílnami střediska volného času, vyhlídkou, restaurací a dalšími službami, které přivedou do centra více občanů.
Vytipujeme a vybavíme další místa pro setkávání lidí v parcích, na sportovištích, dětských hřištích či kolem veřejných ohnišť ve městě i v okolí.
Rozhýbeme revitalizaci Stříbrného jezera v souladu s potřebami občanů i přírody.
Podpoříme rekonstrukci budovy bývalého divadelního klubu.
Budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť.
Při rozumných pořizovacích a provozních nákladech podpoříme výstavbu nového bazénu v Městských sadech.
Připravíme rekonstrukci zimního stadionu.