Nepřipustíme další supermarkety a hypermarkety na městských pozemcích.
Zabráníme dalšímu zastavování příměstské krajiny. Upřednostníme investory schopné využít opuštěná území (brownfields).