K městskému prostoru je nutno přistupovat citlivě a s rozvahou. Všechny zásahy a úpravy mají probíhat s účastí odborníků, ale v dialogu s veřejností. Uspořádání veřejného prostoru musí vyhovovat především těm, kdo se v něm pohybují a bydlí.

Výsledky

Významné investiční projekty realizujeme na základě transparentních architektonických soutěží. Úpravy vnitrobloků jsme veřejně projednávali s obyvateli dotčených domů. Pokračovali jsme v úpravách městských sadů i prstence parků kolem centra města. Vybudovali jsme volně přístupné cvičební prvky u Seniorcentra v Kateřinkách a fitness zónu v městských sadech.

Rozpracováno

 • Revitalizace městských sadů a areálu Stříbrného jezera.
 • Příprava pozemků pro nové zahrádkářské osady jakožto významnou součást městské krajiny a zdravého životního stylu.
 • Nové prostory a příležitosti pro aktivní setkávání lidí: parky, venkovní sportoviště, dětská hřiště.
 • Efektivní využití veřejných prostor také pro komunitní a spolkové aktivity.

Vize a plány

 • Revitalizace a nové využití opuštěných území (brownfields) místo zastavování krajiny.
 • Úprava vzhledu Slezanky a rekonstrukce budovy bývalého divadelního klubu.
 • Revitalizace sídliště Kylešovice a dalších vytipovaných částí města.
 • Rekonstrukce zimního stadionu, městských lázní a kina Mír.
 • Větší vliv občanů na úpravy veřejných prostranství.
 • WC v blízkosti dětských hřišť.
 • Žádné další super- a hypermarkety na městských pozemcích.
 • Obnovu architektonicky cenných budov, nejen v centru města.

Podrobnosti