Dokončíme prodej pozemků pod budovami vlastníkům těchto budov.

Završíme dlouholetou snahu o začlenění bývalých Dukelských kasáren do života města.