Budeme zvyšovat profesionální úroveň i spokojenost zaměstnanců magistrátu a městských firem.

Město Opava se stane prestižním zaměstnavatelem s nadstandardními požadavky i benefity pro zaměstnance.