Transparentní rozhodování a svobodný přístup k informacím považujeme za klíčový princip (nejen) lokální politiky. Odpovědnost komunálního politika dalece přesahuje konec volebního období.