Zvýšíme podporu sportovních aktivit dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
Informace o náboru dětí do mládežnických sportovních klubů přeneseme na městský web.
Budeme pokračovat v rekonstrukcích sportovišť, na prvním místě školních tělocvičen a hřišť.
Vybudujeme nová, volně přístupná hřiště pro mládež a cvičební zóny pro dospělé.