Sport vnímáme jako důležitou součást života každého člověka i města jako celku. V dnešní době, kdy jsou děti ohroženy obezitou a izolací při vysedávání u počítače, je obzvlášť důležité umožnit jim zdravý pohyb ve sportovních klubech nebo na volně přístupných veřejných sportovištích. Město je také majitelem dvou profesionálních sportovních klubů s dlouholetou tradicí. Bylo, je a bude nezbytné, aby fungovaly efektivně a byly provozně stabilizované.

Výsledky

Navýšili jsme finance pro sportovní granty a zpřístupnili je skutečně všem sportovním subjektům. Zavedli jsme transparentnější grantová pravidla a poukázkový systém pro sportující mládež. Změnili jsme způsob rozdělování peněz, které město získává zdaněním hazardu, tak, aby z nich byly podporovány i menší sporty nebo rekonstrukce školních tělocvičen a hřišť. Podporujeme fotbal i basketbal jako tradiční velké sporty v Opavě, svou podporu směřujeme především na mládež. Zrušili jsme zvýhodňování vybraných sportovních subjektů na základě osobních vazeb bez ohledu na výkony, počet členů nebo úroveň práce s mládeží.

Rozpracované

  • Koncepční finanční podpora sportu ve všech jeho oblastech a formách.
  • Podpora bruslení dětí v mateřských školách.
  • Rekonstrukce a obnova sportovišť – školních tělocvičen a hřišť.
  • Výstavba volně přístupných hřišť pro mládež i dospělé s venkovními cvičebními prvky.
  • Aktualizace veřejné mapy s přehledem sportovišť a sportovních klubů.

Vize a plány

  • Stabilní financování grantů pro sportovní kluby a sportovce.
  • Nalezení strategického partnera pro spolufinancování fotbalového a basketbalového klubu.
  • Informace o náboru dětí do mládežnických sportovních klubů na webu.