Zasadíme se o zachování a rozvoj zdravotních služeb Slezské nemocnice.

Podpoříme organizátory veřejných kurzů první pomoci.

V centru města umístíme automatický defibrilátor.