Rozšíříme nabídku sociálních služeb a volnočasových aktivit pro naše starší spoluobčany.

Podpoříme rozvoj terénních sociálních služeb ve prospěch potřebných i pečujících osob. Zvýšíme šanci na plnohodnotný život seniorů v jejich domácím prostředí.

V souladu s demografickými trendy urychlíme výstavbu bytů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory včetně lůžek se zvláštním režimem.