Skip to Content

Sociální bezpečí

Požadujeme rozumnou úroveň sociální jistoty pro občany s prokazatelným znevýhodněním na trhu práce nebo bydlení. Podáme pomocnou ruku všem, kdo čelí potížím a snaží se je řešit.

Politika dostupného bydlení

Péče o seniory

Vstřícnost k hendikepovaným

Přehledné financování sociálních služeb

Podpora kvalitního zdravotnictví