Podpoříme zřízení vyššího stupně ZŠ Nový svět s Montessori výukou.
Fandíme co nejužší spolupráci škol a rodičů.