Posílíme grantový okruh na financování volnočasových aktivit.
Postavíme nová hřiště a cvičební zóny pro mládež i dospělé.
Pro rodiny s dětmi zavedeme slevy na vstupné do všech městských zařízení.