Garantujeme finanční podporu škol při zajišťování asistentů pro děti s postižením.
Začleňování dětí ze sociálně slabších rodin podpoříme příspěvky na obědy a školní aktivity. Úspěšná integrace je v zájmu nás všech.