Rodina je základ státu, škola základ života. Investice do rodin s dětmi a kvalitních školských zařízení je základní podmínkou úspěšné budoucnosti města.