Opava je unikátní velkým množstvím firem různého zaměření a velikosti. Zaměstnanost tak naštěstí nezávisí na momentální kondici nějakého dominantního podniku. Vždy jsme byli městem aktivních lidí, kteří se o sebe chtějí a umějí postarat. V tom by nás mělo město maximálně podporovat.

Výsledky

Věnovali jsme velkou pozornost podpoře místních a/nebo začínajících podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků. Obnovili jsme farmářské trhy na Dolním náměstí. Pro inspiraci a motivaci začínajících podnikatelů pořádáme seriál pravidelných setkání Business Heroes. Místní podnikatelky v oděvním průmyslu jsme osobně propagovali módní přehlídkou.

Rozpracováno

  • Podpora všech rozumných způsobů spolupráce škol, úřadu a podnikatelské sféry ve prospěch rozvoje podnikání a popularizace technických oborů, jejichž absolventi na trhu práce chybí.

Vize a plány

  • Popularizace technických oborů, zvyšování úspěšnosti absolventů při hledání dobrého zaměstnání, podpora firem při náboru technicky vzdělaných pracovníků.
  • Zřízení coworkingového centra (sdílené kanceláře) v prostorách městského objektu.
  • Nové granty na podporu začínajících podnikatelů.
  • Účinnější propagace města jako atraktivní turistické destinace, podpora místních podnikatelů (nejen) v cestovním ruchu.

Podrobnosti