Řízení města musí brát ohled na postoje a potřeby občanů všech sociálních a věkových skupin. Mládež, podle směrnic Evropské unie lidé do 30 let, má přirozeně specifické zájmy, názory a práva, a k těm je nutno přihlížet. Dokládají to mj. podněty, které dostáváme od členů dětského zastupitelstva. Naším cílem je přiblížit mladé rozhodovacím procesům ve městě, a tím i celou Opavu blíž k městům vyspělých evropských zemí, v nichž se mladí lidé těší významné spoluúčasti na rozhodování o směřování obce.

Výsledky

  • Zapojovali jsme mladé lidi do rozhodovacích procesů. Měli možnost vyjádřit se k případnému rozmístění nových kamer, k programům prevence kriminality, k problematice kultury a sporu. Prostřednictvím dětského zastupitelstva jsme dětem umožnili seznámit se s prací úředníků, zastupitelů, radních, náměstků, komisí, Městské policie, Policie ČR, nebo neziskových organizací.

Rozpracováno

  • Koncepční přístup k politice mládeže. Nová strategie podpory mladých lidí při jejich uplatnění na trhu práce a ve veřejném životě.

Vize a plány

  • Založení výboru zastupitelstva města pro děti a mládež, veřejné platformy pro zvýšení vlivu mladých lidí na řízení města.
  • Vznik komunitního centra pro mládež jako místa pro setkávání a komunitní aktivity.

Podrobnosti