Navrhneme efektivnější spolupráci úřadů s opavskými podnikateli.

Budeme popularizovat technické studijní obory a moderovat personální otázky.

Absolventům pomůžeme najít perspektivní zaměstnání, podnikatelům kvalifikované zaměstnance.