Podnikání je zdrojem hodnot, které slouží všem. Podpora podnikání je podporou udržitelnosti městské komunity.