Máme připravenou strategii podpory mladých lidí při hledání zaměstnání, bydlení a uplatnění ve veřejném životě.
Zřídíme komunitní centrum pro mládež a další atraktivní místa pro setkávání a komunitní aktivity.
Založíme výbor Zastupitelstva města pro děti a mládež, veřejnou platformu pro zvýšení vlivu mladých lidí na řízení města.