Nebudeme přihlížet odlivu mladých z Opavy do větších měst. Pomůžeme s jejich uplatněním v profesním, veřejném i soukromém životě.