Pozveme občany na výlety za kulturou.
Zasadíme se o rozšíření naučných stezek zaměřených na kulturní dědictví Opavy a regionu.
Přivedeme umění do veřejného prostoru.