Zasadíme se o lepší koordinaci oprav a uzavírek komunikací.

Podpoříme všechna opatření, která přispějí k plynulejšímu a méně rušivému průjezdu vozidel Opavou.

Rozšíříme zóny rezidenčního parkování nejen pro držitele VIP karet, ale i rezidenčních karet. Zachováme kapacitu placených parkovišť v centru.

Nevěříme, že přes parkoviště u východního nádraží nejede vlak. Uzavřeme dohodu se SŽDC a umožníme Opavanům slušné zastavení i odstavení vozidel.