Dopravní problémy moderních měst souvisí víc s naším životním stylem než s aktivitou radnic. Řešení jsou nákladná a často spadají do působnosti kraje nebo státu. Co v tom může dělat a co skutečně udělala opavská radnice?

Výsledky

Byla otevřena první část jižního obchvatu (financoval kraj). Výstavbu severního obchvatu a rychlostní silnice do Ostravy (finacuje stát) prosazuje Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57 (předsedkyní Pavla Brady od roku 2010). Řidiči jezdí po mnoha rekonstruovaných místních komunikacích (Boženy Němcové, Jánská, Bílovecká ad.). Jsme ovšem zastánci komplexního (ekologičtějšího) řešení dopravy ve městě. Přibyly tak nové úseky cyklostezek, byly dobudovány a opraveny chodníky, je víc bezbariérových a zastřešených zastávek veřejné dopravy a bezpečnějších přechodů pro chodce. Podpořili jsme zachování pravidelné osobní železniční dopravy do Jakartovic, Hradce nad Moravicí a Jeseníku. Sami vlaky často jezdíme.

Rozpracováno

  • Výstavba severního i jižního obchvatu města.
  • Nový systém parkování v centru města a na sídlištích.
  • Budování dalších krytých zastávek MHD.

Vize a plány

  • Zklidňování dopravy v obytných zónách výstavbou zpomalovacích prvků a omezením rychlosti na 30 km/h.
  • Elektronické informační tabule u zastávek MHD, zrychlení spojů, napojení na KODIS.
  • Plná součinnost při modernizaci železničních tratí do Krnova a Hlučína.
  • Parkoviště u východního nádraží.
  • Stojany a parkoviště pro kola u obou vlakových nádraží, zastávek MHD, nákupních center, úřadů a restaurací.
  • Plná podpora cyklistické dopravě. Silnější pozice cyklokoordinátora, nový strategický generel cyklodopravy, komfortnější propojení města s městskými částmi a okolními obcemi.
  • Založení externího expertního týmu pro řešení problémů s parkováním.

Podrobnosti