Opavané mají široké možnosti, jak získat informace o svém městě. Kromě webových a facebookových stránek rozesílá město občanům zdarma měsíčník Hláska a v provozu je i Městské informační centrum (MIC). Od 2010 má Opava také týdenní TV zpravodaj a na webu videozáznamy zastupitelstev. Na vše jdou z rozpočtu města nemalé částky, například Hláska stojí ročně okolo 1,5 milionu Kč, služby TV Polar přes 1 milion Kč ročně. Proč tedy k tomu všemu přibyla ještě placená inzerce v  Regionu Opavsko? A proč zrovna v těchto a ne jiných novinách?

Primátor Víteček (ANO) na červnovém zastupitelstvu vysvětlil inzerci tak, že vedení města považuje za nutné informovat nejen občany Opavy, ale také občany vesnic na Prajzské (ano, přesně tak to řekl), kteří pracují v Opavě, a protože nejsou občany města, nedostávají Hlásku do schránky. Když odhlédneme od faktu, že se dá Hláska zdarma stáhnout elektronicky z webu a je bezplatně k dispozici na podatelně i v MIC, je s podivem, že v  inzerci byly informace o tom, kde zaplatit poplatek za odpady, tedy věc, která se týká výhradně občanů města. Inzerce je navíc vytištěna nezvykle velkým písmem a působí dojmem, že jen vyplňuje volnou stranu. Informační hodnota je pro občany jiných obcí nulová, zato se za ni utrácejí peníze z rozpočtu města, tedy daní Opavanů.

Přesto rada města rozhodla, že bude inzerce v Regionu Opavsko vycházet každý měsíc (!) celkem za 100 000 Kč. Běžná cena celostránkové inzerce v tomto týdeníku je 22 000 Kč bez DPH, město platí 11 800 Kč. Za co byla poskytnuta sleva? Souvisí to nějak s faktem, že významným spolumajitelem Region Opavsko je Jindřich Grosser, majitel akciové společnosti Opavská lesní a dlouholetý zájemce o zisk z Městských lesů, kde radní nedávno odvolali ředitele? Anebo snad s tím, že jsou za rok krajské volby, ve kterých chce ANO uspět a potřebuje se (za peníze nás všech) prezentovat i mimo Opavu? Celé to zavání výhodným obchodem, ovšem za veřejné finance a rozhodně ne v zájmu občanů! Jen pro dokreslení, s návrhem na inzerci přišel mediální poradce Martin Petrásek. A radní mu to z městského rozpočtu ochotně schválili.

Zastupitelé za Zelenou pro Opavu: Pavla Brady, Pavel Stehlík, Olga Pavlíčková

Toto vyjádření bylo zasláno pro zveřejnění v zářijovém čísle městského zpravodaje Hláska.